Čedermac v soboto ob 20. v Špietru_Čedermac in italiano 78 anni dopo

CedermacV soboto, 25. junija, ob 20. uri bodo v župnijski dvorani v Špietru predstavili poznani roman Franceta Bevka »Kaplan Martin Čedarmac« (izšel je leta 1938), ki ga je zadruga Most objavila v italijanščini, v prevodu že pokojnega Ezia Martina. Roman je osredotočen na prepoved slovenskega jezika v beneških cerkvah pod fašizmam leta 1933. Projekt je zaradi pomankanja sredstev dosti časa tičal v predalu. Prevod v italijanski jezik je bil parpravljen že jeseni 2007, ko je uvodno besedo napisal Boris Pahor. Prevodu je zadruga Most dodala isti roman v beneškoslovenskem narečju v stripu Morena Tomasetiga. Strip je bil v petnajstdnevniku Dom objavljen v 67 nadaljvanjih med 31. januarjem 2011 in 31. januarjem 2014. Roman, prevod in strip bodo predstavili teolog in odgovorni urednik Doma msgr. Marino Qualizza, prevajalka in publicistka Larissa Borghese, ki je diplomirala na univerzi s tezo o jezikovnem vprašanju v Bevkovem pisanju, in risar Alessanrdo D’Osualdo. Objava Kaplana Martina Čedermaca v italijanščini bo Italijanom dala priložnost, da spoznajo, kakuo je Benečija trpela pod fašizmom. Pred predstavitvijo bo ob 19. uri v farni cierkvi v Špietru zadnja tedenska sveta maša po slovensko pred poletnim premorom. Pel bo zbor Rečan_Aldo Klodič z Lies.

Sabato 25 giugno alle 20, nella sala della canonica di San Pietro al Natisone, avrà luogo la presentazione del romanzo «Il cappellano Martin Čedarmac» (uscito nel 1938), pubblicato dalla cooperativa Most in italiano nella traduzione del compianto Ezio Martin. L’opera tratta della proibizione dell’uso della lingua slovena nelle chiese della Slavia Friulana, avvenuta nel 1933 con decreto di Benito Mussolini. A causa della carenza di fondi, il progetto di pubblicazione del libro è rimasto fermo per molti anni. La traduzione era pronta già nell’autunno del 2007, quando ne curò la prefazione lo scrittore Boris Pahor. Ma il ritardo ha consentito all’editrice Most di raccogliere nello stesso volume anche il romanzo «Il cappellano Martin Čedarmac» a fumetti, disegnato da Moreno Tomasetig e pubblicato in 67 puntatte dal quindicinale Dom dal 31 gennaio 2011 al 31 gennaio 2014. Romanzo, traduzione e fumetti saranno presentati dal teologo e direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza, dalla traduttrice e pubblicista Larissa Borghese nonché dall’autore di fumetti e grafico Alessandro D’Osualdo. Prima della presentazione, alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone, sarà celebrata la santa messa settimanale in sloveno, che sarà accompagnata dal coro Rečan_Aldo Klodič di Liessa.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp