Božji grobovi v Kanalski dolini_I Santi Sepolcri della Valcanale

3Lipalja vas
Lipalja vas/San Leopoldo

Med velikim tednom in vse do velikonočnega ponedeljka so tudi letos v posameznih cerkvah Kanalske doline, od Lipalje vasi do Bele peči, bili postavljeni Božji grobovi, ki so sicer vidna uprizoritev Kristusovega groba. To so včasih stari in včasih na novo rekonstruirani, a vsekakor dragoceni, poslikani leseni ročni izdelki, ki jih v Kanalski dolini postavijo že v začetku velikega tedna.
Nekateri Božji grobovi imajo tudi slovenske napise (kot v Ukvah in Ovčji vasi), drugi pa nemške (kot v Naborjetu) – sicer po nekoč glavnem vaškem občevalnem jeziku.
Nekoč so Božji grob postavljali tudi na Tablji, saj so po premoru po priključitvi Kanalske doline Italiji običaj v popotresnih letih oživeli. A dandanes je Božji grob tam izginil. Nekateri pravijo, da so ga zažgali. V Lipalji vasi ga ponosni vaščani še vedno postavijo (na sliki). V Naborjetu so tradicijo postavitve Božjega groba na novo oživeli, potem ko so ga pred leti nekako rekonstruirali. V Ukvah je stari Božji grob leta 2003 bil porušen med poplavo, a so se Ukljani angažirali in zdaj imajo spet Božji grob s slovenskimi napisi. V Ovčji vasi so nekoč postavljali večji Božji grob; zdaj pa postavljajo manjši. Zelo lep je tudi žabniški Božji grob. Na Trbižu Božji grob še vedno obstaja, a ga že zdavnaj ne postavljajo več. V Beli peči so navado oživeli leta 2001 – in zdaj spet postavljajo Božji grob iz 19. stoletja. V Rablju postavijo manjšo uprizoritev. Med Velikim petkom in Veliko soboto je v Božjih grobovih postavljena monštranca, ki jo v Ukvah, Ovčji vasi in Naborjetu stražijo domača gasilska društva. Reprodukcije Božjega groba so že bile znane v srednjem veku. Na začetku so bile povezane z baziliko Božjega groba v Jeruzalemu; v baročnem času so začeli postaviti bodisi stalne božje grobove bodisi občasne med velikonočnimi prazniki. (Luciano Lister)

Durante la Settimana Santa e fino al Lunedì dell’Angelo nelle chiese della Valcanale – da San Leopoldo/Lipalja vas a Fusine/Bela Peč – potete ammirare i Santi Sepolcri (Božji grobovi, Heilige Gräber), consistenti in rappresentazioni, prevalentemente in legno dipinto, del sepolcro in cui giacque Cristo. Al momento in Valcanale ne possiamo ammirare sia di provenienti dal passato e conservati, sia di semplicemente ricostruiti. I sepolcri sono in entrambi i casi preziosi per le singole comunità paesane – anche al di là del loro valore storico o di manufatti di artigianato.
Disponiamo di notizie relative all’esistenza di riproduzioni del sepolcro di Cristo già in epoca medioevale. Inizialmente erano collegate alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. In età barocca, invece, prese piede l’usanza di allestire sia sepolcri fissi sia sepolcri «temporanei», durante il solo periodo pasquale.
Al giorno d’oggi, in Valcanale vengono montati verso l’inizio della Settimana Santa e smontati nei giorni successivi al Lunedì dell’Angelo. Alcuni di essi riportano anche iscrizioni in sloveno (come a Ugovizza/Ukve e a Valbruna/Ovčja vas) o in tedesco (come a Malborghetto/Naborjet) – a seconda di quella che un tempo era la principale lingua d’uso nei singoli paesi.
Una volta il sepolcro veniva allestito anche a Pontebba/Tablja. Lì l’usanza aveva ripreso vigore negli anni dopo il terremoto, dopo l’interruzione successiva all’annessione della Valcanale all’Italia. Al momento il sepolcro di Pontebba risulta sparito. A San Leopoldo viene ancora allestito con orgoglio dagli abitanti del paese nel presbiterio.
Da quando, alcuni anni fa, il locale sepolcro è stato ricostruito, la tradizione del suo allestimento ha trovato nuovo vigore anche a Malborghetto/Naborjet.
A Ugovizza il vecchio sepolcro è andato distrutto nell’alluvione del 2003, ma la determinazione degli ugovizzani ha fatto sì che il sepolcro con le iscrizioni in sloveno sia stato nuovamente costruito.
A Valbruna un tempo veniva montato un sepolcro più grande, mentre oggi nella chiesa paesana trova posto una versione più piccola. Nella chiesa di Camporosso/Žabnice il sepolcro viene allestito nei pressi dell’altare di San Giuseppe.
A Tarvisio/Trbiž il sepolcro esiste ancora, ma non viene montato già da diversi anni. A Fusine l’usanza è ripresa nel 2001 – e ora il sepolcro del XIX secolo viene regolarmente allestito ogni anno. A Cave del Predil/Rabelj possiamo ammirare una rappresentazione più piccola rispetto a quelle presenti nelle altre chiese.
Tra il Venerdì Santo e il Sabato Santo nei sepolcri viene collocato l’ostensorio, che a Ugovizza, Valbruna e Malborghetto è vegliato dai locali corpi pompieri volontari.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp