Božična maša po slovensko_Messa di Natale in sloveno

Sveta Maša po slovensko na božično nuoč v špietarski farni cierkvi je postala adan narbuj pomebnih srečanj za Benečane, ki imajo par sarcu slovenski jezik in kulturo in zatuo radi molijo in piejejo v svojem maternem jeziku. Parva božična Maša po slovensko v Špietru je bla lieta 2013. Od tekrat vsako lieto ljudje napunijo do zadnjega piča cierku, ki je kar velika, sa’ lahko sprime 500 an vič ljudi. Na sveto nuoč vierniki parhajajo iz beneških vasi in tudi iz kraju furlanske ravnice, kjer živé, brez de bi pozabili na domače kraje in slovensko pobodo. Takuo bota slovenska piesam in slovenska besieda odmievali v Špietru v nediejo, 24. dičemberja. Bozične piesmi bojo pejali naprej tisti, ki vsako saboto hodijo h maši po slovensko, bo tudi oufar ob pietju narbuj liepi božični piesmi Te dan je vsega veseja, ki v visoki poeziji in globoki teologiji pravi skrivnost rojstva Božjega Sinù. Par Evharistiji bojo sodelovali tudi otroci, ki se parpravljajo na parvo sveto obhajilo par dvojezičnem katekizmu. Parpravli in prebrali bojo posebne prošnje, kakor so nardili 2. dičemberja ob parvi adventni nedieji, kàr so tudi paržgali parvo svečo v adventnem vencu (kranciljnu). Kjek po slovensko bo za Božič tudi v drugih cierkvah, na parmier v Dreki, Matajuru, Bardu, Ukvah, Žabnicah, Ovčji vasi in na Svetih Višarjah.

Come da tradizione, nella notte di Natale, domenica 24 dicembre alle 20.00, a San Pietro al Natisone, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata la santa messa in sloveno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp