Bo čedajska čezmejna bolnišnica?_Sanità senza confini? Sì sloveno

bolniscnicaO reformi ustanou za zdravje v Furlaniji Juliski krajini je spet paršu na dan strah, de bojo še zmanjšali delovanje čedajskega špitala. Narbuj huda je napuoved, de bojo v nočnih urah zaparli parvo pomuoč, česa se boje še na posebno vižo v Nediških dolinah, ki so deleč od Vidna. Predsednica, Debora Serracchiani, in odbornica za zdravje, Maria Sandra Telesca, sta potardili, de špitala na bojo zaparli, ampa mislijo takuo prerunati njega službe, de bi buojš služu potriebam teritorija. Ljudje so vseglih zaskarbljeni. Deželni svetnik (regionalni konsiljer) Giuseppe Sibau je 23. luja zbrau šindike iz Nediških dolin. Pravi, de so se vsi pokazali pruoti reformi in so parpravljeni z vsiemi močmi braniti špitau. Seviede je na telo vprašanje narbuj aktivan čedajski parvi mož Stefano Balloch. V pandiejak 15. šetemberja bo v centru Svetega Frančiška sklicu odparto sejo občinskega sveta (kamunskega sveta), na kateri bojo guorili o špitalu. Povabu bo vse šindake sedanjega zdravstvenega območja in tiste iz Terskih dolin, ki bojo morebiti po reformi lokalnih avtonomij kupe s Čedadam in Nediškimi dolinami. Pa prava novica je, de bo Balloch povabu na sejo tudi sosiednje župane iz Slovenije, se pravi iz Bovca, Kobarida, Tolmina in Brd, saj bi se storiteu za zdravje, ki jih nudi čedajski špitau, lahko služili tudi prebivauci tistih občin. Bovški župan Siniša Germovšek in kobariška županja Darja Hauptman sta Domu poviedala, de jih rieč zanima in se bota seje udeležila. De bi čedajski ratu čezkonfinski špitau, so puno guorili lieta nazaj. Lieta 2001 so vsi kamuni okraja (mandamenta) in Gorska skupnost Nediških dolin predlog napisali tudi v resoluciji, ki so jo sparjeli. Projekt pa nie šu naprej. Cajti nieso bli še zdrieli tudi, zatuo ki Slovenija še nie bla v Evropski uniji. Sada so perspektive drugač. Evropska direktiva 24/2011 določa, da se lahko Europejci zdravijo v cieli Eu in ne le v svoji daržavi. Pred kratkim je Dežela podpisala dogovor z bolnišnico v Šempetru par Novi Gorici, de bi hodile tja rojevat otroke tudi matere z italijanske strani.

Nonostante l’assessore regionale alla Salute, Maria Santa Telesca, abbia affermato che «le voci su un possibile taglio di servizi nel Cividalese non corrispondono assolutamente al vero», i sindaci delle Valli del Natisone, riuniti dal consigliere regionale di opposizione Giuseppe Sibau, hanno ribadito la contrarietà alla riforma sanitaria promossa dalla Giunta regionale. E il sindaco di Cividale, Stefano Balloch, inviterà a una seduta aperta del Consiglio comunale, da tenersi il 15 settembre, non solo i sindaci dell’ambito socio sanitario cividalese e del tarcentino, ma anche quelli di Brda, Bovec, Kobarid e Tolmin sul versante sloveno, per rilanciare l’idea di sanità transfrontaliera. Darja Hauptman, sindaco di Kobarid, e Siniša Germovšek, primo cittadino di Bovec, contattati dalla nostra redazione, hanno manifestato l’intenzione di rispondere positivamente. «Me ne rallegro. Questo è già un risultato positivo, perché nonostante in questi anni si siano spese molte parole in merito, la riforma sanitaria, per quanto riguarda la nostra zona, ancora una volta non ha voluto tenere conto della specificità di questo territorio», afferma Balloch. (Articolo completo nell’edizione cartacea del Dom del 31 luglio 2014)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp