Benečija ima štiri zlatomašnike_4 sacerdoti festeggiano i 50 di messa

Benečija ima lietos štiri zlatomašnike, ki so g. Mario Gariup, msgr. Dionisio Mateucig, msgr. Marino Qualizza in g. Božo Zuanella. Videnska nadškofija bo počastila vse duhovnike, ki imajo jubilej na Velik četertak par krizmeni maši 2. obrila ob 9.30 v videnski stolnici.
Gospuod Mario Gariup se je rodil lieta 1940 v Tapoluovem v garmiškem kamunu. Adno lieto je bil kaplan v Pavia di Udine, potle famoštar v Dordolla blizu Moggio udinese. Dičemberja lani je praznovau 40 liet dielovanja ku famoštar v Ukvah in Ovčji vasi v Kanalski dolini. Skarbi tudi za Naborjet in Lužnice.
Msgr. Dionisio Mateucig se je rodiu v Pačuhu v dreškim kamunu lieta 1937. Po posvečenju je biu kaplan v Cussignacco blizu Vidna. Lieta 1973 je postau famoštar v kraju Forni di Sotto, natuo je biu v Sappadi. Potlé je biu famoštar in dekan v Špietru. Od lieta 1998 je famoštarv Žabnicah v Kanalski dolini in rektor svetišča na Sv. Višarjah.
Msgr. Marino Qualizza se je rodiu v Podutani lieta 1940. V Rimu na Gregorijanski univerzi in doktoriral iz teologije. Od lieta 1970 je profesor dogmatike v videnskim seminarju, kjer je biu puno liet direktor višjega teološkega inštituta. Nomalo liet je biu famoštar videnske stolnice. Puno liet mašuje ob nediejah par Devici Mariji v Dreki, vsako saboto moli v Špietru sveto mašo po slovensko. Msgr. Qualizza je tudi odgovorni urednik našega petnajstdnevnika.
Gospuod Božo Zuanella se je rodiu lieta 1941 v Bijačah (podbunieški kamun). Po posvečenju je bil kaplan v Galleriano v furlanski ravnici. Lieta 1975 je postau famoštar na Tarčmunu in potlé za celo sauonjsko dolino.

Quest’anno la Slavia friulana-Benečija si fregia di quattro sacerdoti che festeggiano i cinquant’anni di messa: don Mario Gariup, mons. Dionisio Mateucig, mons. Marino Qualizza e don Natalino Zuanella. L’arcidiocesi di Udine li ha festeggiati Giovedì santo con una messa nella cattedrale di Udine. Don Mario Gariup è nato nel 1940 a Topolò, nel comune di Grimacco. Ha fatto un anno di servizio a Pavia di Udine, poi a Dordolla nei pressi di Moggio Udinese. Lo scorso dicembre ha festeggiato i 40 anni da parroco a Ugovizza e Valbruna in Val Canale, dove guida anche le comunità di Malborghetto-Naborjet e Bagni di Lusnizza-Lužnice. Mons. Dionisio Mateucig è nato a Paciuc-Pačuh nel comune di Drenchia nel 1937. Dopo essere stato nominato sacerdote, è stato capellano a Cussignacco, vicino Udine. Nel 1973 è stato ordinato parroco a Forni di Sopra, poi è stato parroco e decano a San Pietro al Natisone. Dal 1998 è parroco a Camporosso-Žabnice in Valcanale e rettore del santuario di Monte Lussari-Sv. Višarije. Mons. Mariono Qualizza è nato a San Leonardo-Podutana nel 1940. Ha conseguito la laurea in teologia a Roma all’università di San Gregorio. Dal 1970 è docente di dogmatica nel seminario di Udine, dove per molti anni è stato direttore dell’Istituto superiore di teologia. Per qualche anno è stato parroco nella cattedrale di Udine. Da molti anni tiene messa a Drenchia, ogni sabato celebra la messa in lingua slovena a San Pietro al Natisone. Mons. Qualizza è anche direttore responsabile del quindicinale Dom. Don Božo Zuanella è nato nel 1941 a Biacis, in comune di Pulfero. Dopo essere stato consacrato sacerdote, è stato cappellano a Galleriano nella bassa friulana. Dal 1975 è parroco a Tercimonte e nelle parrocchie del comune di Savogna nonché a Vernassino, in comune di San Pietro al Natisone.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp