42. Romanje na Staro goro_42° Pellegrinaggio a Castelmonte

Bliža se »moment v katerim bomo uradno začeli reformo naše Cierkve«. Takuo oznanja nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzoccato v vabilu na 42. ruomanje videnske nadškofije na Staro goro, ki bo na guod 5Stara goraMarije Bandimice v petak, 8. šetemberja. »Devici Mariji bomo parporčili nadškofijski projekt, ki predvideva nastanek pastoralnih sodelovanj in novih foranij,« piše nadškof. Po projektu, ki so ga predstavili lani, bi od donašnjih 24 ostalo samuo devet foranij in bi nastavli 56 nadfar, ki pomieni, de bi ble na papirju (na karti) fare le tiste, ki so sada, ampa bi ble dejansko združene v takuoimenovana pastoralna sodelovanja (po italijansko collaborazioni pastorali) z adnim famoštram, kateremu bi pomagali drugi duhovniki in diakoni. Med drugim, naj bi na bluo vič špietarske foranije in bi ble vse fare Nediških dolin adno samuo pastoralno sodelovanje pod do Manzana aršierjeno Čedajsko foranijo. Kanalska in Želiezna dolina bi bli pa pod Karnijsko foranijo, ki bi jo imenovali kar gorsko. Fare Kanalske doline bi ble pod tarbiškim pastoralnem sodelovanjem, Rezija pa pod možniškem. 42. nadškofijsko ruomanje na Staro Goro bo vodu videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato, ki bo Materi Božiji parporočiu novo pastoralno lieto videnske cierkve. Program je tele: ob 14.15 zbierališče v Čarariji in moliteu, ob 14.30 začetak hoje do Stare gore, ob 17. sveta maša; sledilo bo pietje Magnificat v svetišču. Po navadi na škofijskim ruomanju na Staro goro in slovesnih vierskih srečanjih videnske nadškofije berila, prošnje za vse potriebe in piesmi so v italijanskem, slovenskem, furlanskem in niemškem jeziku, kar na Stari gori ima še poseban pomien, kier stoji svetišče na slovenskih tleh. Ruomarji, ki bojo šli na Staro goro parnogah, bojo imieli parložnost vzeti avtobus, če se bojo želieli varniti v Čedad s prevozam. Cieu dan bojo patri kapucini na razpolago za spuovedi. Svete maše v svetišču bojo ob 8., 9., 10. in 11. uri ter ob 15.30. Ruomanje se je lieta 1976 začelo na iniciativo takratnega nadškofa Alfreda Battistija po katastrofalnem potresu, ki je 6. maja tierju tavžint življenj in ogromne materialne škode.

Si terrà venerdì 8 settembre, nella festa della Natività di Maria, il 42° pellegrinaggio dell’arcisiocesi di Udine al santuario di Castelmonte. L’appuntamento è alle 14.14 a Carraria di Cividale per la benedizione e l’inizio della salita a piedi. Alle 17 nel piazzale del santuario ci sarà la solenne concelebrazione plurilingue. Il pellegrinaggio sarà guidato dall’arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, che ha indirizzato ai fedeli il seguente messaggio: «Ho la gioia d’invitarvi a partecipare al tradizionale pellegrinaggio diocesano, che vivremo salendo al nostro principale santuario mariano nel pomeriggio del prossimo 8 settembre, festa della Natività di Maria. C’è un motivo speciale per venire a pregare la Madone di Mont: affidarle il progetto diocesano che prevede la costituzione delle «collaborazioni pastorali» e delle nuove foranie. Si avvicina, ormai, il momento in cui daremo ufficialmente inizio al progetto che avrà una grande importanza per la nostra Chiesa e che chiederà a tutti noi tanto impegno e tante fiducia. Per questo, sentiti i collaboratori, ho deciso di affidare all’intercessione della Vergine Maria la nostra arcidiocesi e il suo futuro cammino. Dedicheremo il prossimo anno pastorale 2017-2018 al ricordo e all’intercessione della Madre di Gesù e madre nostra, perché ci sia vicina come fu vicina agli apostoli nel cenacolo pregando con loro in attesa dello Spirito Santo. Proprio il pellegrinaggio diocesano a Castelmonte sarà l’inizio del nuovo anno pastorale dedicato a Maria. Vi attendo in molti per sentirci un’unica famiglia del Signore che cammina sulle vie che lo Spirito Santo ci sta indicando, stretta attorno alla Madre».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp