245 učencev v dvojezični šoli_245 allievi alla scuola bilingue

Šetemberja bo daržavni dvojezični vičstopinjski inštitut Pavla Petričiča v Špietru sparjeu 245 otruok od drugega do štiernastega lieta starosti. Tuole kaže število vpisanih v šuolsko lieto 2022-2023 do petka, 4. febrarja, kàr so zaparli vpisovanje. V lietošnjem šuolskem lietu je v dvojezičnem inštitutu 271 šuolarju, se pravi de bo šetemberja zmanjkalo 26 otruok. V pomladnem oddelku, ki je novuostlietošnjega šuolskega lieta, bo 7 otruok, adan manj ku lietos. V vartacu bo 49 otruok, adan manj ku lietos. V primarni dvojezični šuoli bo 112 šuolarju, 25 manj ku lietos. V nižji sriednji šuoli bo od šetemberja naprej 77 čeč in puobu, adan vič ku lietos.

Sono 245 gli allievi iscritti per l’anno scolastico 2022-2023 all’istituto comprensivo statale bilingue di San Pietro al Natisone. 7 gli iscritti alla sezione primavera; 49 alla scuola dell’infanzia, 112 alla primaria  e 77 alla media inferiore. L’istituto, intitolato a Paolo Petricig, da settembre avrà 25 allievi in meno rispetto a quest’anno.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp