10. febrarja začenja Post_Inizia il tempo di Quaresima

PepelnicaZa Pustan pride Post, cajt 40 dni, v katerin se kristjani z molitvijo, pokuoro an dobrimi dielami parparvjajo na Veliko nuoč. Post se bo začeu v sriedo, 10. febrarja, na Pepeunico, kar bojo po vsieh farah duhovniki posuli glave vierniku z žegnanin pepelan. O pomienu Posta piše v svojim uvodniku odgovorni urednik Doma mons. Qualizza. »Zdi se – piše Qualizza -, de smo se mi Kristjani nomalo pozabili na pravi pomien Posta pa smo vabjeni tudi mi, de oživimo tele dragoceni cajt. Če pomislimo, de nam Sveto Pismo v telem cajtu predstavlja pot božjega ljudstva do svobode, do rešitve, do odrešenja, lahko zastopemo, de je Post tudi za nas. Za našo Benečijo je odparta pot, de dosežemo tisto svobodo, ki je premoženje za vse ljudi an za vse narode na svietu. Pozabiti pa na smiemo, de, kar obhajamo v cierkvi, ni odriezano od navadnega življenja, zakì je muoč človieka, ki se pokaže ne samuo v cierkvi, ampà se odpre na obsežno obzorje življenja an tiste, kar v njim želimo.« Med pobožnimi navadami v Postu je narbuj poznana križova pot ob petkah. Tudi lietos so v lieški fari odločili, de bo Križova pot na odpartim. Začeli bojo na Pepeunico v Dolenjanu. Natuo bo Križova pot vsak petak ob 20. uri v drugi vasi. 19. febrarja v Dolenjim Garmaku, 26. febrarja v Seucu, 4. marča par Peternielu, 11. marča v Platacu an 18. marča v Zverincu. V cajtu Posta lieška fara parpravja tudi romanje parnogah na Staro Goro. Lietos bo v nediejo, 6. marča. Zbirališče bo ob 14. na Čemurju. Če bo daž, bo ruomanje naslednjo nediejo, 13. marča.

Il mercoledì delle ceneri, il 10 febbraio, inizia il tempo di Quaresma. È un periodo di quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua e si conclude il Giovedì Santo. Tale periodo è caratterizzato dall’invito alla conversione a Dio. Sono pratiche tipiche della quaresima il digiuno ecclesiastico e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. È un cammino che prepara alla celebrazione della Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane. Ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima del suo ministero pubblico. Una delle celebrazioni più note del tempo di Quaresima è la Via Crucis. Amche quest’anno nella parrochia di Liessa si terrà all’aperto. Primo appuntamento il mercoledì delle ceneri a Dolegna alle 20. Seguirano il 19 febbraio a Grimacco Inferiore, il 26 febbraio a Seuza, il 4 marzo a Peternel, l’11 marzo a Plataz e il 18 marzo a Sverinaz. Domenica 26 marzo si terrà il pellegrinaggio a piedi a Castelmonte.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp