15 let po poplavi v Kanalski dolini_La Valcanale 15 anni dopo l’alluvione

Minilo je že petnajst let od hude poplave, ki je na koncu avgusta 2003 v Kanalski in Železni dolini in predvsem v vaseh Ukve, Kuk in Naborjet povzročala večjo škodo. V štirih urah je 29. avgusta padlo 400 milimetrov dežja. Posledice so bile katastrofalne; dva Kanalčana sta celo izgubila življenje: Gerti Schnabl v Ukvah in Bruno Urli v Naborjetu. Zaradi 250.000 kubičnih metrov materiala so dan po povodnji Ukve, ulica Superiore v Naborjetu in zgornji del Kuka ostali pokriti z prodom.
Solidarnost v težkem trenutku je bila velika: predvsem v Ukve so na pomoč priskočili sile javnega reda, gasilci in razni prostovoljci iz Furlanije Julijske krajine, iz Slovenije, s Koroške in tudi iz Bamberge v Nemčiji. V urah takoj po poplavi so evakuirali okoli 500 ljudi; v naslednjih dneh so se pa mnogi vrnili domov. Do 90 oseb je našlo občasno bivališče v trbiški vojašnici Lamarmora.
Prod in drobci so v večjem delu vasi bili odstranjeni že mesec dni po poplavi, ko so tudi ceste spet bile odprte in infrastrukture (voda, telefonska povezava, elektrika…) so spet delovale. Zasilne šolske prostore za domače otroke so od septembra 2003 do aprila 2004 uredili v ustanovi Piccolo Cottolengo, saj je bila vaška in občinska šola zelo poškodovana. Z javnimi prispevki so se ljudje postopoma organizirali za samostojno bivanje; težave je pa domačim kmetom povzročalo pomanjkanje sena. Pomagali so jim država in nekatera podjetja z bližnje Ziljske doline na avstrijskem Koroškem.
Pri obnovitvenih delih v vaseh so se odločili, da bodo v glavnem ohranili stavbe tam, kjer so bile in da bodo uredili potoke in pobočja. Država in Dežela Furlanija Julijska krajina sta poskrbela zelo veliko vsoto: sedmim od poplave prizadetim občinam sta namenjali skupnih 350 milijonov evrov.
Veliko je prispevala tudi zasebna solidarnost. Ena skupina je takrat zbrala 200.000 evrov za obnovo zasebnih hiš. Druga skupina (ki so jo sestavljali televizijski dnevnik TG5 z akcijo »Un euro per il Friuli«; Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Avstrije; fundacija Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone; družba Assicurazioni Generali; časopisa Messaggero Veneto in Il Gazzettino; Združenje občin Dežele Furlanije Julijske krajine in fundacija Cassa di Risparmio di Trieste) je prispevala okoli milijon evrov za pobudo v prid celotni domači skupnosti. S to vsoto je občinska uprava lahko kasneje preuredila bivšo železniško postajo, kjer je nastalo športno-rekreacijsko območje. Cerkev z zvonikom, ki ga je voda med poplavo porušila, so obnovili z milijonom evrov, ki ga je namenjala Dežela Veneto. Slovenska manjšina v Italiji in Republika Slovenija sta pa ponudili sredstva za obnovo bivše mlekarne, kjer je dejansko nastalo kulturno središče.
Spomine na takratne dogodke in obnovo obuja takratni župan Občine Naborjet-Ovčja vas, Alessandro Oman. »Po petnajstih letih se moram najprej spomniti tistih, ki niso več med nami, oziroma Gerti Schnabl in Bruno Urli. V njunih družinah je spomin nanju še živ. Moram se pa še zahvaliti takratnemu predsedniku in podpredsedniku Dežele Furlanije Julijske krajine, Riccardu Illyju in Gianfrancu Morettonu, ki sta nam res pomagala, in tudi naši državi, ki nam je bila blizu. Država in dežela sta potem naredila pol in pol.«
Obnovitvena dela so v Naborjetu-Ovčji vasi skoraj končali, treba je opravljati le nekaj del, da bi zagotovili varnost pokrajine in monitorirali teritorij, ugotavlja Oman, ki pa gleda na prihodnost in na mlade: »Upajmo, da se bo turizem še naprej razvijal in da naši ljudje, naši fantje bodo lahko tukaj ostali. V naših vaseh nas je zmeraj manj. Ta je problematika, ki zadeva celo gorsko območje, je gorska problematika.«
Ob petnajstletnici poplave v Naborjetu-Ovčji vasi niso organizirali posebne slovesnosti. V nedeljo, 9. septembra, bo pa v Ukvah ob 17. maša s tradicionalno procesijo po vasi v spomin na poplavi iz let 1903 in 2003. (Luciano Lister)

A 15 anni dall’alluvione del 2003, in Valcanale e Canal del Ferro la ricostruzione è quasi terminata. Restano da ultimare solo alcuni interventi; va, comunque, monitorato il territorio. Ne abbiamo parlato con l’allora sindaco di MalborghettoValbruna/Naborjet-Ovčja vas, Alessandro Oman.

Il 29 agosto del 2003 in 4 ore caddero 400 millilitri di pioggia, provocando gravi danni in via Superiore a Malborghetto/Naborjet, a Cucco/Kuk e, soprattutto, a Ugovizza/Ukve. L’ondata di melma e ghiaia inghiottì anche due vittime: Bruno Urli di Malborghetto e Gerti Schnabl di Ugovizza, il cui ricordo è ancora vivo nella comunità.

La macchina dei soccorsi e le iniziative di solidarietà si attivarono e prolificarono fin da subito, permettendo una ripresa della regolare vita della comunità in tempi brevi e un’azione di ricostruzione efficace. Lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia stanziarono per i sette comuni colpiti dall’alluvione un totale di 350 milioni di euro. La solidarietà contribuì con fondi per il restauro delle case e per iniziative rivolte alla comunità; la Regione Veneto finanziò la ricostruzione della chiesa e del campanile di Ugovizza, un po’ assurti a uno dei simboli della calamità che si era abbattuta sulla zona.

Oman conclude l’articolo con un occhio al futuro: «Speriamo che il turismo continui a svilupparsi e che la nostra gente, i nostri giovani possano restare qui. Nei nostri paesi siamo sempre di meno. Si tratta di una problematica che interessa tutta la zona montana, è la problematica montana».
Nel quindicinnale dell’alluvione a Malborghetto-Valbruna non sono state organizzate particolari commemorazioni. Domenica, 9 settembre, alle 17.00 a Ugovizza si svolgerà la messa con la tradizionale processione per le vie del paese in ricordo delle alluvioni del 1903 e del 2003.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp