Žmavc na obisku v Benečiji_Žmavc in visita nella Slavia

Ministrer za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc se v telih dnevih mudi v Videnski provinci. Kot gost krovnih organizacij SSO in SKGZ, želi natančno spoznati beneške, rezijanske in kanalske Slovence, njih položaj, uspehe, probleme in parčakovanja ter teritorij, na katerim živijo. Ministra spremljajo sodelavci Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter predstavniki slovenskega generalnega konzulata v Tarstu. Obisk je začeu v torak 9. decembra zjutraj. Dopudan je Žmavc na Inštitutu za Slovensko kulturo v Špietru sreču predstavnike Sso, Skgz in Inštituta za Slovensko kulturo in se ogledu multimedijsko okno SMO. V popudanskih urah je pa v Čedadu obisku sedeže SSO, SKGZ in Kmečke zveze in se sreču z njih vodstvi. Natuo je bil v kulturnim domu v Špietru družabni vičer s predstavniki vsieh slovenskih društeu v Benečiji. V sriedo 10. decembra Žmavc je dopudan bil v Terski in Kanalski dolini.

Il Ministro per gli sloveni oltreconfine e nel mondo, Gorazd Žmavc, è in questi giorni in Slavia per conoscere più da vicino la situazione degli Sloveni della provincia di Udine. Martedì 9 dicembre all’Istituto di cultura slovena ha incontrato i direttivi di Sso, Skgz e dello stesso istituto. Nel pomeriggio, invece, ha visitato a Cividale le sedi di Sso, Skgz e Kmečka zveza e a San Pietro ha incontrato i rappresentanti di tutte le associazioni culturali slovene. Mercoledì 10 dicembre il ministro si è recato in visita nelle valli del Torre e in Val Canale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp