Živio Benečija! V lietu 2022 smo šele živi_Evviva la Benecia! Ne 2022 siamo ancora vivi

Na začetku novega lieta zakličemo »Živio Benečija! «. Zaries potriebno je, šelè nujno, de se damo kuražo an pogum an de bomo gledali naprì z novim upanjam. Posebno lietos, voščila nieso navadna, zak’ takuo dielajo karjančani ljudjè. Voščila so izraz, špiegu našega sarca, zak’ se že dvie lieti borimo, de premagamo tolo okužbo an kar je z njo povezanega.

Narpriet se moramo veseliti, zak’ smo preživieli ne samuo kugo, pa stuolietja preganjanja an smo šelè živi an v naši domovini, čelih v majhanim številu. Kakuo se na moremo veseliti, de smo šele predstavniki velikega slovanskega naroda v zapadnem dielu njegà prebivalstva. Zatuo imamo veliko dužnuost ohraniti, kar smo an grede biti ponosni za tuo. Posmislimo, kuo je duga nit, ki darži kupe slovanski narod od Vladivostoka do Benečije. Ankrat so ble tele besiede gledane v stran, ku de bi panslavizem teu preorati vse lehe naše zemlje. Pustimo tele misli an gledmo, kar je liepega an vriednega spoštovanja. Slovanski an slovenski narod sta bla zadost zanemarjana v zgodovini, posebno v zadnjih dviestuo lietah. Spoštovanje ljudì, ki ga uči Evangelij an ki ga je Jezus Kristus zagovarju do smarti an ustajenja, je nazadnjo paršlo do nas. Zaries je lepuo videti an slišati, de so naše ustanove, posebno dvojezičnašuola, zlatuo, ki smo ga našli. Muoramo ga varvati.

Na začetku lieta še ‘no voščilo nam je par sarcu. »Živio Benečija! « pomeni tudi, de se med namo rodé tudi otroci. Zadnje cajte je rojstvo propadlo povsierod, a je par nas še buj zaskarbljujoče, zak’ smo majhano ljudstvo. Že puno se je pisalo o tem an je pru je, de na pozabimo. Vsedno pa muoramo ponoviti klic tim mladim, naj mislijo tudi za družino, za nadaljevanje življenja, za veselje naših vasi. Če bomo slišali še uekati otroke an pieti peteline po naših vaseh, takuo ki je želeu rajnik pre Miljo Cencig, se zaries novi lepi dnevi parkažejo v naši Benečiji. Tuole iskreno želimo.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp