Združiteu far bi na nič rešila_Accorpare le parrocchie non è la soluzione

QualizzawebZdi se, de Dežela FJK an Videnska nadškofija imata podobne probleme, zak’ obie četa preurediti kamune al’ fare, de bi napravile administrativne enote, ki uključejo veliko število ljudì. Za našo škofijo problem niso samo majhane fare, kar je tudi ries, ampa najparvo pomanjkanje duhovniku. Če pomislemo, de smo petdeset liet od tega v špietarski foraniji štieli 26 duhovnikov an de jih je donas stalnih samuo 4, lahko zastopemo, kje so težave. Parva oblika je združiti kupe vič far, de takuo nastanejo buj velike enote. Tuole nie težkuo, a na parnese dobrih rezultatu, zak’ gre buj za tehnično an abstraktno rešiteu, ki se jo more lahko napraviti z računalnikom, pa se spremenì le zunanja podoba. Muoramo pa viedeti, de kar je narbuj važno, je stik an srečanje z ljudmi. Tala je donašnja težava an bo rasla vsak dan vič. Na moremo pozabiti, de kristjanska viera se nie rodila v glavi kajšnega modrijana, ampa v zbranem božjem ljudstvu, ki je poslušalo božij glas an ga je gledalo uresničiti v poštenem življenju an v skarbi adnega do druzega. Vse druge rečì so izhajale od tele korenine, ki je viera v Boga an ljubezen med ljudmi. Zatuo je prù, de se močì spravejo kupe, de bi se pomagali lieuš, ki se more, a je glavna stvar drugje. Trieba je zagotoviti vsaki veliki al’ majhani vasì parsotnost kajšnega voditelja, zak’ brez njega ljudjè se na zberejo nikoli kupe. Imamo že kajsno pobudo, ki nam more dati dobre nasvete. V naših vaseh, sevieda na pobudo famoštra al’ kaplana, smo znali peljati naprì božično devetico tudi, če po začetku, duhovnik ni mogu biti nimar parsoten. Od telega majhana špiegla se moramo predstaviti, kuo iti naprì v cielim lietu. Takuo nie tarkaj pomembno – čene zavoljo kajšnega, ki na sprime tele spremembe –, če iz naših far naredè adno samo. Veliko dielo je v tem, de v vsaki skupini ušafamo adnega človieka al’ vič ljudi, ki bojo kupe s famoštram znali klicati kupe ljudì, učiti te male, obiskati te boune an te stare. Tuo je, de navadno dielo postane nimar buj dielo vsieh viernih ljudì, ki imajo skarb, vsaj za dvie reči. Parva je ohraniti svojo viero. Druga je dati zgled, kakuo nam kristjanska viera pomaga pametno an pošteno živieti. Bi bluo že nekaj izrednega, četudi navadnega za vsakega kristjana. (Marino Qualizza)

L’Arcidiocesi di Udine sta pensando di accorpare le parrocchie. «Per la nostra diocesi – scrive il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, nell’editoriale del Dom del 31 gennaio – il problema non viene dalle piccole parrocchie, ma soprattutto dalla carenza di sacerdoti. basti pensare che 50 anni fa la forania di San Pietro al Natisone poteva contare su 26 sacerdoti, mentre oggi di stabili ce ne sono appena sei». Fondere la parrocchie, prosegue mons. Qualizza, non è difficile, «ma non porta buoni risultati, in quanto si tratta di una soluzione perlopiù tecnica e astratta, che può essere fatta con il computer, che cambia solo la facciata. È invece doveroso sottolineare che gli elementi davvero importanti sono il contatto e l’incontro con la gente». Secondo il direttore è necessario garantire una guida a ogni comunità, grande o piccola che sia. Un esempio ci viene dalla celebrazione della Novena di Natale, che nelle Valli da sempre veniva celebrata senza la presenza del sacerdote. «Il grande lavoro da fare – afferma mons. Qualizza – è trovare in ogni comunità una persona o un gruppo di persone, che con l’aiuto del parroco sappia radunare la gente, insegnare ai più piccoli, visitare gli ammalati e gli anziani. L’attività ordinaria deve essere presa in carico da tutti i fedeli con una duplice preoccupazione. La prima è quella di conservare la propria fede, la seconda è quella di mostrare concretamente come la fede ci aiuta a vivere con sapienza e onestà».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp