28 Maggio 2021 / 28. maj 2021

Združenje Cernet z mladimi močmi
Nuove forze per l’Associazione Cernet

V četrtek, 20. maja, se je na sedežu Združenja don Mario Cernet v Ovčji vasi odvijal volilni občni zbor ustanove, ki združuje slovensko skupnost v Kanalski dolini.

Ob tej priliki so člani lahko pregledali obračune za zadnja leta in pregledali dejavnost, ki so jih izpeljali.

V poročilu za leto 2020 je predsednica Anna Wedam izpostavila, kako so se morali odpovedati priljubljenim dogodkom, kot so Dan slovenske kulture, revija Melodije na vasi in Božični koncert. Zadnjo prireditev je decembra lani Združenje uspešno nadomestilo s spletno objavo videoposnetkov božičnih pesmi, ki so jih prispevali zbori in posamezniki.

Združenje si še naprej prizadeva za to, da bi podpiralo poučevanje slovenščine, še posebej v okviru poskusnega večjezičnega pouka, ki ga izvajajo v otroških vrtcih in osnovnih šolah Kanalske doline. Še pred začetkom pandemije je organiziralo tudi tečaje slovenščine za odrasle.

Združenje Cernet je zelo navezano na domačo govorico in navade, zato naprej podpira vaška žegnanja in praznovanja ter ohranjanje domačih običajev, kot je na primer novoletni obisk Sv. treh kraljev. Posebno skrb zadnje čase namenja vprašanju oskrbe v slovenskem jeziku v domačih cerkvah, saj Kanalska dolina že od novembra 2019 ne razpolaga več s stalnim dvojezičnim duhovnikom. V prihodnosti bo Združenje vztrajalo na poti sodelovanja z drugimi ustanovami v Kanalski dolini in ob tromeji. V naslednjih mesecih bo med drugim podpiralo nekatere dejavnosti v Žabnicah, kot so objava knjige o vaški toponomastiki in CD-plošče s tamkajšnjimi cerkvenimi pesmimi.

Člani Združenja so tudi soglasno izvolili nove vodstvene organe. Za krmilom Cerneta ostaja Anna Wedam, z njo v upravnem odboru so še podpredsednik Gabriele Moschitz, blagajnik Alessandro Oman, tajnik Luciano Lister ter Lucia Mischkot. Nadzorni odbor sestavljajo pa Jure Preschern, Sara Ehrlich in mlada Elisa Kandutsch; mladi sta še nadomestni članici Giulia Lister in Mojca Gerdol. Na občnem zboru so člani še odobrili novi statut, da bi ga prilagodili veljavnim zakonskim predpisom. Pozdrave je poslal predsednik Sveta slovenskih organizacij, Walter Bandelj. (Luciano Lister)