Zdravstvena zloženka_v petih jezikih

V okviru prizadevanj za vrednotenje krajevnih manjšinskih jezikov bo proti koncu avgusta Zdravstvena ustanova št. 3 »Gornja Furlanija« izdala novo zloženko v petih jezikih (italijanščina, furlanščina, slovenščina, nemščina in angleščina) z naslovom »Varnostni ukrepi za preprečitev padcev v bolnišnici«. S tem Ustanova namerava prispevati k zdravstveni vzgoji mlajših uporabnikov in ljudi, ki zanje skrbijo. Nova publikacija sledi drugi tematično povezani zloženki o preprečitvi padcev starejših oseb v bolnišničnem okolju. Tovrstne pobude omogočajo sredstva iz zakona št. 38/2001 (zaščitni zakon za slovensko manjšino), ki so namenjena uporabi slovenščine v javni upravi (8. člen). Bralce spominjamo, da je na Uradu za socialni marketing Z.U. št. 3 v Guminu od ponedeljka do petka (9.00-15.00) odprto jezikovno okence za slovensko manjšino.

L’ASS n. 3 “Alto Friuli” ha curato la pubblicazione di un nuovo opuscolo redatto in cinque lingue (italiano, friulano, sloveno, tedesco e inglese) per contribuire all’educazione sanitaria degli utenti. La pubblicazione è stata finanziata con i fondi della legge n. 38/2001 a tutela della minoranza linguistica slovena. Si ricorda che a Gemona nell’Ufficio Marketing sociale dell’ASL 3 è aperto lo sportello liguistico sloveni dal lunedi al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp