Zbori v Benečiji_I cori della Slavia

Na lietošnji reviji Primorska poje so se Nediške doline predstavle z združenim zborom. Na Tarbižu so pod vodstvam Davida Tomasetiga kupe zapieli pieuci zboru Rečan, Matajur, an Tri doline. Kakuo je paršlo do tuolega smo vprašali Davida Clodiga, ki je dirigent vuič zboru.
Zakì samuo adan zbor iz Nediških dolin na Primorski poje?
»Po izkušnji, ki smo jo imiel’ za Božič, kàr so se parvič združil’ zbori Rečan an Matajur, smo povabil’ use zbore Nediških dolin, de bi sodeloval’, kier ideja nam je bla ušeč an je bla parnesla dobre rezultate. Takuo smo na lietošjni Primorski poje piel’ trije zbori kupe. Škoda je manjku zbor Pod lipo (ki pa lietos parpravja praznovanje suoje 40-lietnice). Bluo je ries lepuo takuo, de za naprej gledamo parpravit kajšan drug tak projekt. Naši zbori niemajo puno pieucu an zauoj tega kvaliteta pogostu zmanjka. Kàr nas je vič, nastopamo buj kuražno an je lieuš piet.«
Katere so narguorš težave, ki jih sreča an gleda premostit tradicionalno  zborovsko pietje u Nediških dolinah?
»Narguorš težava je, de je malo pieucu v zborih. Odsotnost le adnega pieuca škoduje cielemu zboru. Muoramo ušafat adan sistem, de ratamo vabljivi tudi za mlade an za nove pieuce. Mislem, de projekti združe-vanja so important, zak’ po adni strani se maloštevilni mladi, ki piejejo v zborih, lahko združijo an vidijo, de niso sami; po drugi strani tudi mi, ki vodimo zbore, imamo vič cajta za dielat s te madimi, saj do sada nismo utegnil’ dat na noge adan mladinski zbor, kar pa bi želieli.«
Med zbori, ki jih vodite, so tud’ Mali lujerji, se prave otroci dvojezične šuole v Špietru. Al’ vidite v njih kajšan nou trošt, de bi pejal’ naprej tradicijo pietja v Benečiji?
»Otroški zbor je parva štopinja, de se otroci navadejo tehniko pietja. Problem je nimar s čečami an puobmi, s teenagersi, kier jih je v tistih lietah težkuo luožt kupe. A mislen, de če bomo šli naprej po tej poti, če bojo otroc le naprej sodeloval’ par manjših projektih, kakor je bila predstava Krajica Vida an tudi druge znotra Glasbene matice an ku Beneške korenine, priet al’ potlé bomo ušafal’ rešiteu.«
5. junja Mali lujerji an starši šuolarju bojo med protagonisti praznovanj za trideset liet diela dvojezične šuole v Špietru, na kateri učite. Ka parpravjate posebnega?
»Tridesetletnica je moment u kerem se ogledaš nazaj, de vidiš dost diela je bluo nareto, an naprej, de si postavjaš nove cilje. Takuo, de ob tisti parložnosti bomo obogatil’ razstavo, ki je že bila napravjena ob 25. lietnici an bomo naredili projekt, na kerem bojo sodeloval’ stari šuolarji, takuo de  bomo dali kupe njih prispevke v skupni video, ki gleda med učera an jutre. Bomo tudi pokazal’ kar dielamo an kar znamo donašnji dan, saj usaka šuola (vartac, osnouna an sriednja) bo kjek parpravla, naj je gledališka predstava al’ pievski nastop. Zaries important je, de se bo dvojezična šuola predstavla publiki v Špietru na vič krajih, od študentskega doma do Inštituta za sloviensko kulturo.«
Kje bote nastopu s svojimi zbori?
»Pred koncan lieta z otroškin zborom ponavadi nastopamo na iniciativi Zlato grlo, potlé imamo nastop za tridesetletnico dvojezične špietarske šuole. Glede zboru v Terskih dolinah, ki jih trenutno vodi Davide Tomasetig, ist pa san umetniški vodja, z Barskim oktetom bomo miesca obrila šli piet u Šempas. V telih miescih na koncu pievske sezone pride vič parložnosti blizu iz tiedna v tiedan. Z združenim zboram pa sada se bomo muorli dobit, de bi programiral’ dielo za naprej.«
Ste tudi direktor Glasbene matice v Špietru, ki je arzšerila suoje korše inštrumentu na Tersko dolino. Kuo grejo naprej reči?
»V Terski dolini se je situacija nekako stabilizirala, takuo de delovanje gre naprej an število otruok je vič al manj le tisto.
Po začetnem boomu, kar je normalno za usako novuost, sada imamo okuole 15 učencu, kar je za tak teritorij dobro število an tuo, kar smo si parčakovali. Spomladi bo koncert glasbene šuole u Bardu an takuo tudi na koncu šuolskega lieta, ku ponavadi.«

Intervista con Davide Clodig sulla situazione dei cori della Slavia. Clodig, che dirige diversi cori della zona, è anche il direttore della Glasbena Matica di San Pietro.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp