Zanimanje za večjezični pouk je zdaj_L’attimo della scuola plurilingue è ora

Pri izvajanju uradnega eksperimentiranja večjezičnega pouka se v Kanalski dolini v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž nadaljujejo zapleti. Po napovedih predstavnikov Ministrstva za šolstvo Republike Slovenije, ki je pri iskanju dveh potrebnih učiteljev slovenščine priskočilo na pomoč tudi Uradu za slovenske šole v okviru Deželnega šolskega urada za Furlanijo-Julijsko krajino, bi morali obe učiteljici nastopiti službo decembra ali januarja letos. Za zdaj je službo nastopila le ena.

Italijansko ministrstvo za šolstvo je z uradnim priznanjem eksperimentiranja zagotovilo tudi javno financiranje pouka, ki ne poteka samo v italijanščini, delno tudi v slovenščini, nemščini in furlanščini. Prav zaradi tega predstavlja pomanjkanje kadrov za pouk slovenščine pereče vprašanje. Ker učiteljev slovenščine iz Furlanije- Julijske krajine za šole v Kanalski dolini niso našli, je jeseni slovenska skupnost iz Kanalske doline preko Združenj don Mario Cernet in don Eugenio Blanchini za pomoč zaprosila Slovenijo.

Od polovice decembra je nato v otroške vrtce in osnovne šole prišla Nataša Zonik, ki je v Sloveniji že delala kot profesorica razrednega pouka.

»Ponujena mi je bila priložnost, da za šolsko leto ali več zamenjam šolsko okolje in slovenščino postavim spet ob bok evropskim jezikom,« je konec novembra učiteljica, ki prihaja iz Radovljice, izjavila za RTVSLO.

Takoj po novoletnih praznikih bi morala v Kanalsko dolino priti še učiteljica za prve razrede sekundarne šole prve in druge stopnje. Na žalost je zbolela, tako so na slovenskem ministrstvu za šolstvo morali poskrbeti za nujno nadomestno rešitev.

V Kanalsko dolino naj bi vendarle v drugi polovici februarja prišla nova učiteljica. Spoznavno srečanje pa naj bi bilo v Kanalski dolini že v začetku meseca. (Luciano Lister)

Ancora contrattempi per la sperimentazione ministeriale plurilingue in Valcanale, che si svolge nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž. Almeno per la parte in sloveno. Reperire le necessarie insegnanti di sloveno, infatti, si era rivelato più difficoltoso del previsto. In aiuto all’Ufficio scuole con lingua d’insegnamento slovena, attivo nell’ambito dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, quindi, in autunno era accorso il ministero dell’Istruzione della Repubblica di Slovenia, che aveva reperito due unità. Entrambe avrebbero dovuto prendere servizio in Valcanale a dicembre o gennaio di quest’anno. Al momento è attiva nelle classi una sola docente.

Riconoscendo la sperimentazione plurilingue a livello ufficiale, il ministero dell’Istruzione italiano ne ha assicurato il finanziamento con risorse statali. Dal momento che la sperimentazione non ha come lingua d’insegnamento il solo italiano, ma in parte anche tedesco, sloveno e friulano, la mancanza di personale docente di sloveno è un tema urgente. Constatando le difficoltà delle istituzioni nel reperire insegnanti di sloveno in Friuli-Venezia Giulia, in autunno la minoranza slovena della Valcanale, tramite le associazioni «don Mario Cernet» e «don Eugenio Blanchini», ha chiesto aiuto alle istituzioni della Repubblica di Slovenia.

Da metà dicembre, così, nelle scuole d’infanzia e primarie della Valcanale ha preso servizio Nataša Zonik, che in Slovenia già lavorava come insegnante di ruolo.

«Mi è stata offerta l’opportunità di cambiare, per un anno scolastico o più, ambiente scolastico e di ridare posto allo sloveno a fianco delle lingue europee», ha dichiarato a fine novembre l’insegnante di Radovljica alla Radiotelevisione slovena.

Subito dopo le feste natalizie in Valcanale sarebbe dovuta arrivare un’altra insegnante per le prime classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che però ha disdetto per malattia. Il ministero dell’Istruzione di Slovenia ha, quindi, dovuto cercare con urgenza una soluzione.

Un’altra nuova insegnante dovrebbe fare il proprio ingresso nelle scuole della Valcanale a metà febbraio, dopo un incontro conoscitivo in programma all’inizio del mese.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp