Za dobro vseh ljudi_Per il bene di tutti

6Marino-qualizzaSkor vsako nediejo papež mole za mir na svietu. Za Rožinco je šu v Južno Korejo, de bi obisku tiste pogumne kristjane, ki tam živé an ki so obkoljeni od bližnjih sovražniku, četudi so le tiste korenine an le tiste družine. De bi v tiste kraje paršu, so mu Kitajci parpustili pluti po njih zračnim prestoru (luhtu) an glih takuo, de bi se varnu damu. Kàr je avion plù na Kitajskem, se je papež na dugo poguarju z novinarji (giornalisti), ki so bili z njim. Narbuj zahtevno vprašanje je bilo o mieru an vojski, zak’ so tele skarbi, ki nas spremljajo v telem skor zimskim polietju.
Vprašanje o mieru je povezano tudi z obiskom, ki ga bo papež imeu 13. šetemberja u Redipulji. Tam so ostanki vič ku stuo tav- žint vojaku, ki so zgubili življenje v strašni parvi svetovni vojski. Stuo liet je minilo od začetka telega ubivanja ljudì an papez čè priti an moliti za mier v našim svietu. Tele sviet je prù naš, zak’ se je v naših krajeh začela parva svetovna vojska an tle smo začeli štieti ubite vojake. Skuoze našo deželo so šle čete naspruotnih si daržau. Naši ljudjé vedo, kaj je vojska an de bi se na jo pozabili, so imieli tudi težko izkušnjo v drugi svetovni vojski. Tud’ tista je zajela naše kraje takuo huduò, de še donas se nieso zacelile rane.
Takuo, kadar papež nas vabe, da bi molili za mir, vemo, za kaj gre an sprimemo radi njegà pobudo. Tala moliteu pa ima poseben pomien donas, po papeževih besiedah. Na more biti merú na svietu, če daržave se na dajo skupnega programa za mier an če ga na bojo spoštovale. Imamo že mednarodno ustanovo, ki ji je ime Združeni narodi (Onu), ki pa nieso prù nič združene, zak’ mislejo, de je mier njih interes an ne tisti od vsieh. Moliteu za mier dobi takuo poseben pomien, zak’ prosi od Svetega Duha, de spremeni pamet tistih, ki vodijo naše daržave an še posebno tistih, ki vežejo mier s svojo viero. Tala je druga močna oviera za mier. Videmo, de sviet margolì od fanatičnih ljudi, ki se služijo viere, de bi osvojili vas sviet. Tala je narvečja nevarnost, ki nas muore zaries daržati v skarbì an v iskreni molitvi. Tela moliteu pa naj bo obarnjena na poglavarje sveta, de bojo zaries skarbieli za dobro vsieh ljudi takuo, de se izpuni voščilo: mier ljudem, ki so blage volje, posebno če je tala volja božja ljubezan do nas.

Marino Qualizza

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp