Za Božič odprimo oči svojega sarca

 
 
Božič le naprì nam parnaša božje daruove, zaki Božič nie praznik preteklega, starega sveta, temvič sedanjega an novega sveta. Tuole dokjer ostane tele sviet. Četudi je minilo dva tavžint liet od Kristusovega rojstva, je Božič novost, ki nam je dana an ponovljena, ne samuo ankrat na lieto, ampak vsaki dan. Novuost je v tem, de je h nam paršu edini Božji Sin, ki ima v sebe takšno življenje an takšno muoč življenja, ki na nikoli ostarieje. Zatuo je Božič z rojstvam Jezusa Kristusa postau praznik tistega liepega, preljubljenega življenja, ki je sam Buog.
S tem je jasno, de je Božič tudi skrivnost. Če na odpremo oči svojega sarca, na bomo videli nič, ku tisti ljudjè, ki so živieli v Betlehemu an nieso zamerkali nič posebnega.
Odprieti očì sarca pomeni, de se odpremo tistemu skrivnostemu svetu, kjer Buog živi. Veselo bomo videli, de je tele sviet z nami. Postau je naš, zaki je Kristus Emanuel, Bog z nami. De bi zastopili lepoto telega rojstva, muoramo poslušati kajšnega človieka, ki se donas odprè vieri.
Prù tele dni sam imeu tajšno parložnost. Veselje, ki ga uživa človek, ki spozna, de je Kristus Buog z nami, je tajšno, de spremenì življenje. Nič na vaja tarkaj, ku tala viera.
Na Božiču puojemo slavo Bogu an mier ljudem. Slava an mier sta tarduo povezana, de jih na moremo misliti drugač, ločene adne od drugega. Božja slava je mier za ljudì, zaki je Buog tisti, ki skarbi za nas, de bomo pametno an veselo živieli. Če pomislimo, kakuo tudi donašnji dan za Božič naše vasì oživè, posebno z Devetico, zastopemo, kaj je mier an kakuo se more lepuo živieti. Če se ljudjè zberejo po vaseh an hišah an kupe molijo, čutijo v svojim sarcu mier an veselje, an ga pokažejo tudi drugim. Zatuo je pametno, de ohranimo naše lepe navade, de bomo buj veseli an se pomagali drug drugemu.
Il Natale che celebriamo non è una festa del passato, ma del nostro presente, anche se le sue radici sono antiche, quanto il nostro calendario. Il Natale è presente, perché con noi è presente l'Emanuele, il Dio con noi e per noi. Dove c'è Lui, c'è la vita e la gioia della vita. È importante che non si perda questo significato profondo del Natale e vanno incoraggiate le iniziative che si fanno per mantenere vive le Devetice, perché ci aiutano a vivere il significato del Natale: la presenza di Gesù Cristo in mezzo a noi diventa fonte di pace, di incontro e condivisione. Così il canto natalizio che unisce la gloria di Dio e la pace degli uomini può diventare la nostra esperienza; questa ci aiuta a sentire la festa non come cerimonia che non ci riguarda, ma come la celebrazione della nostra vita nella luce di Dio.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp