Wsaki lëto den lipi kolindri_Ogni anno un bel calendario a Resia

rezija-kolindriDen drüi bot, ka bo lipaa ta-na nošamo kolindrino? Te rozajonski čirkolo »Rozajanski Dum« an pöčël paraćawet neš kolindrin za lëto 2017. Izdë w Reziji, mošima od ko ta rozajonska dolïna na jë bila ta-pod Banitke, jüdi so pöčali bö tyt po svëto, za si zaslïžit kej već. Ni so odïli tu-w te blïžnje kraje, tej ta-z Bolški, mo pa karjë bö dalëč tej won w Prago. Itadej so bili nejveć kromariji ano isï to so bili tï, ki so prodajali pyrt, žalëjzo ano drüe rëči. Döpo noši jüdi, rüdi posvitë, so pöčali se wučit ano dëlet pa drüe mištirje. Pa döpo po ti drüi wöjski noši jüdi so odïli dëlet po Europi.Za kolindrina lëta 2017 so jë zbralo argomen Ti rozajanski kramariji po ti drugi wöjski. Či du ma kaki litret za posodit, radi bomo ja gali ta-na kolindrino. (s.q.)

Il circolo culturale «Rozajanski Dum» sta preparando il nuovo calendario per l’anno che verrà. Nel corso dei secoli, per guadagnare qualcosa di più, i resiani sono spesso emigrati fuori valle, svolgendo diverse attività. Nel 2017 il tema del calendario sarà «Ti rozajanski kramariji po ti drugi wöjski/L’emigrazione dei resiani nel secondo dopoguerra». Se avete qualche bella foto legata alla tematica e siete disposti a darla in prestito per vederla pubblicata sul calendario, rivolgetevi al circolo «Rozajanski Dum».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp