Vzgajajo pravi beneški kostanj_I castagneti tipici della Benecia

Gorska skupnost Nediža in Ter, regionalna agencija ERSA, Kmečka zveza in Univerza v Torinu pejejo naprej projekt za varvati in ovrednotiti kostanje v Benečiji. Na adnin kraju dielajo na starih kostanjah, de bi ošermali stare domače sorte, na te drugim kraju sadé mlade kostanje na moderno vižo, de bi v dolinah povečali produkcijo kostanja.

La Comunità di montagna Natisone e Torre, l’agenzia regionale Ersa, la Kmečka zveza e l’Università di Torino hanno attivato un progetto di tutela e valorizzazione delle coltivazioni di castagno in Benecia. Da un lato curano i vecchi castagni al fine di conservare le specie tradizionali locali, dall’altro realizzano moderni castagneti per aumentare la produzione valligiana.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp