Vsi na senjam v Dreko in v Matajur

 
 
Rožinca »je ko lietni Božič. Cierkou je tako puna, de na pasajo usi gonot. Pred mašo an po maš usi se pozdrauljajo, se objemajo, an se pravijo novice din druzemu. Tu miest telega se ga na vide!« Takuo piše na spletni strani društva Kobilja glava o sejmu par Mariji Devic, nad dreškem Razpotjam. U zadnjih lietah pa se je okuole Rožince rodilo puno iniciatiu. Oživieli so pametne, bogate, čiste an lepe navade. Lietos so jih zbrali pod imenan Dreško poletje 2011.
U četertik 28. luja ob 20.30 par Komardine bo konferenca Kolourat in Soča, turizem na kolesah. Tatjana Humar in Franco Rucli predstavejo zanimivosti Kolovrata an Soške doline. Bo lepa priložnost, za videt spektakularne slike telih dolin an kolesarske poti. Mountain biker se kličejo tisti čudni kolesarji, k’ se pliezjo an trudijo po naših cestah an jih je zmierej le vič, k’ lietajo gor an dol.
U četertik 4. avgusta ob 20.30 u koči na Solarjeh bo konferenca Italija ima 150 liet. Gabriele Donato povie, kuo se je rodila deržava Italija; duo se je trudiu za unifikacijo an duo je ni teu, tudi tle per nas. Meje se gibjejo gor an dol, čje an sam, brez poslušat eldi. Naši eldje so zmierej živiel' takuo blizu meje, de se jin zdi šele čudno k' je ni vič.
U petik 5. avgusta ob 20.00 par Trinke (če bo daž na kamune na Razpotju) Beneško gledališče predstav lepo an smiešno komedijo Moja žena je sveta. Napisala jo je Anna Iussa, režiser Ma-rjan Bevk.
U siboto 6. avgusta od 9. ure do pozno popudan par Trinke bojo učili, kuo se rouna dreška gubanca, po stari navad. Ob deveti začnejo mliet oriehe an pozno popudan se udeleženci vernejo damu z gubanco nareto s suojin rokam, spečeno tu madonovi peč. Pojužnajo usi kup z dobro paštašjuto. Hitro se je trieba vpisat (telefon 0432729466).
Od 7. do 10. avgusta u Očnimberd an še tu drugih vaseh bojo učil' rounat cvetje unz karte. »Naše nune so znale rounat lepe cvetje iz papirja an mi se mormo pa navast. Kak dan pred Rožinco jih bomo rounal', za oflokat naše vasi. Bo lepa priložnost za vključit use vasi an se zbrat kup ko per starim, ker so vuno predli. Bo zabavno an rezultat ga bojo videl' usi. Bomo videl', duo nardi lieuš.« pišejo na internetu na naslovu www.kobiljaglava.com.
U siboto 13. avgusta ob 16 na Solarjeh bojo runal' snopiče za Rožinco. »Samo cvetje an narava bojo oku nas an puno muzike za te mlade, za veseu popudan. Nam bojo pomagali tudi člani Srebrne kaplje. Ko usake lieto, poberemo rože an bomo rounal' navadne snopiče za Rožinco za tiste, k’ pridejo k maš brez njega. Brez telih rož praznik bi na biu le tist. Jih nesemo damu, potle k' so ble požegnane tu cierkvi, prepričani de žegin se prelije na družino, na dom, na use, kar narbulj drazega mamo na sviete.«
U nedieljo 14. avgusta ob 20. uri na Razpotju (Dreka) bo predstavitev Dvd-ja »Dreška Devetica«, ki ga je izdala zadruga »Most«. Ries je, de je tema zimska, pa muora reč, de je bluo trieba vič ko 'no lieto diela an veliko število eldi, k' so se trudil' brez obedne plačje, za de tel Dvd pride na dan, za de ostane za pričo tele božične navade. Trieba jim je dat po liet, ker je dost eldi, tiste priznanje, k' so ga brez druzega zaslužil'. An Drejčanam, k' na pustjo, de naše navade pridejo tu nič, kor dat kuražo an jih zahvalit.
U pandieljk 15. avgusta, na Rožinco, ob 12. uri u cerkvi Device Marije nad Raspotjan bojo sveta maša, oufer an precesija s podobo Device Marije; navadni targ an razstava: gubance, snopiči, domače sladčine, umetni spominčki. Na Raspotju se bo moglo kosit an na bo manjkala muzika.
U nedieljo 14. an pandieljk 15. avgusta od 15. do 18. ure na Razpotju bota dva dni počasne projekcije starih slik. Tuole, pišejo organizatorji, »za de bomo mogli zapoznat naše prijatelje, žlahto an vasnjane. Se zgodi usakemu, de ušafa 'no staro sliko, pa na zapozna vič, duo je tist ta na nij. Bi se tielo viedet, poprašat… Pa kerega? Na razstavi se bo moglo uprašat kopjo starih slik al' pa pernest naše, de bo zbirka bulj bogata an de se na zgubi povezava med nami«.

Pro loko »Matajur« je napravla senjam za svet Lovranac in za Rožinco v vasi Matajur. Začne v nediejo 7. vošta, puojde naprej 10., na guod varuha, in od 12. do 15. Program je bogat takuo, de bo vsak ušafu kiek liepega in zanimivega. In, seviede, uživu lepoto vasi, brega in šaroke panorame na Furlanijo do muorja. Organizatorji — pomagata tudi Polisportiva Matajur in Savognese — se troštajo, de bojo, kakor v prejšnjih lietah, parklicali puno ljudi iz vsieh kraju.
Pravi senjam nie samuo v pijači, jedilu, muziki in plesu — vsega tuolega na bo mankalo! — je tudi v kulturi in spoštovanju lokalnih navad.
Narpriet je senjam vierski praznik. Sveta maša v čast svetemu Lovrancu bo v nediejo 7. vošta ob 11.30. Po nji (ob 12.15) bojo odkrili veliko podobo presvetega Sarca Jezusovega pred cierkvijo, ki so ga postrojili na iniciativo Matajurcu in z njih sudi. Maša bo tudi v nediejo 14. vošta ob 11.30 in na Rožinco ob 9. Tekrat bojo požegnili snope rož in trave, ki jih vasnjani posušé in daržé doma celuo lieto. Navada je stara. Snope so paržigali, kàr je kazalo, de bo tuča.
Tudi za kulturo bo puno prestora. V nediejo 7. vošta bojo ob 10.30 v hramu, kjer je bla ankrat mlekarinca, odparli razstavo fotografij, ki jih je nardiu Marco Gorenszach. Fotografije bojo v ospredju tudi v sriedo 10. vošta ob 21. uri, kàr bo — po skupni vičerji na vasi: španski kuhar bo napravu »paello«—, projekcija tistih, ki jih je napravu Franco Galanda o precesiji svetega Marka v matajurski in tarčmunski fari, v saboto 13. vošta, kàr bojo v starim faružu odparli razstavo in predstavili bukva o dielu Tina Piernovega. V nediejo 14. vošta ob 17. uri bojo predstavili dvuoje bukva zadruge »Most«. Direktor »Doma«, mons. Marino Qualizza, bo guoriu o bukvah »La mia terra, la mia gente«, ki jih je napisu Ezio Gosgnach, predsednik Cai za Nediške doline, Massimiliano Miani, pa o fotoalbumu »Štirje letni časi na Matajurju«, ki ga je parpravu Marco Gorenszach. V pandiajak 15. vošta bojo ob 20. uri pokazali dokumentarni film »San sanju, de pride an dan«, ki ga je posnela Rai o beneških minatorjah v Belgiji.
Med kulturo spada tudi sprehod po Poti pravc, ki ga bo skuoze vse vasi matajurske fare vodila Patrizia Cernoia v nediejo 14. avgusta ob 9. uri. V saboto 13. vošta bo tudi botanični izlet na Matajur, ki ga bo vodila Raffaella Zorza.
Tudi športniki, bojo paršli na svoj račun. V nediejo 14. vošta bo cieu dan (od 8. ure naprej) v sanožetu Turin turnir v malim nogometu. V pandiejak 15. vošta bo ob 10. tek za otroke, popudan bo pa tek v žakjeh in bojo vlačili varco.
Za ples bojo godle skupine »Trio Tokkai« (13. vošta), »Svetlin« (14. vošta), in »Skedinj« 15. vošta. Domače ramonike se bojo oglasile pa 10. vošta zvičer in 13. vošta popudan. V petak 12. bo vičer za mlade.
Vse dni bo peška in bojo prodajali domače siere in druge dobruote, seviede tudi bukva.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp