Vse več zanimanja za slovenščino_Cresce l’interesse per lo sloveno

Videnski gradŠtirinajstega marca je stekel nadaljevalni tečaj slovenskega jezika v sklopu projekta Interkultura – spoznavanje Slovenije in slovenskega jezika, ki ga izvajajo v Občini Videm pod vodstvom občinskega svetnik Maria Cancianija. Lekcije bodo potekale vse do 30. maja ob ponedeljkih med 20.30 il 22.30 v župnijski dvorani kraja Godia. Slovenščino poučuje Alen Carli, ki je v istih prostorih vodil tudi tečaj alfabetizacije slovenščine. Po premoru ob velikonočnih praznikih se je 2. aprila ponovno pričela dejavnost po slovensko za predšolske otroke, ki jih v Vidnu že drugo šolsko leto pripravlja združenje Blankin iz Čedada in ALPI iz Vidna v sodelovanju z Občino Viden in tretjo vidensko večstopenjsko šolo. Srečanja, ki so se pričela novembra lani, potekajo vsako soboto po dve uri, med 10. in 12., na šoli Dante v središču Vidna. Dejavnosti vodi Lea Jež Vecchiet. Teh dejavnosti se udeležuje lepo število otrok, stari od dveh do pet let, ki se slovenščini približujejo skozi igro, pesem, ples, risanje … Raziskave so pokazale, da ima približno 10 odstotkov prebivalcev (to je okoli deset tišoč ljudi) v Vidnu slovenske korenine. Zato je pomembno, da se slovenski jezik in kultura ohranjata tudi v tem osrednjem furlanskem mestu. »Že veliko časa je bilo potrebno, da se je začelo nekaj premikati tudi v Vidnu in ne samo v krajih, kjer so Slovenci uradno priznani,« nam je povedal Riccardo Ruttar, ki je koordinator skupine sv. Hieronima-Slovenci v Vidnu v okviru združenja Blankin. Skupina svetega Hieronima se je rodila prav z namenom, da bi združevala Slovence, ki živijo v Vidnu in da bi tako lahko tudi mlajše generacije imele možnost spoznati slovensko kulturo. Ime je prevzela po bratovščini svetega Hieronima, ki je nastala leta 1452 z namenom, da bi povezovala Slovence v mestu in jim pomagala. »Samo v zadnjem času je marsikatera slovenska družina, ki živi v Vidnu, razumela, da je pomembno, da se ohrani tudi v mestu slovenski jezik. Seveda obstaja dvojezična šola v Špetru, toda za tiste, ki živijo v Vidnu, ni lahko vsak dan voziti tja otroke,« pravi Ruttar. Drugega februarja letos je bil na Občini Videm sestanek, na katerm so preverili možnost, da bi prišlo do pouka slovenščine tudi v mestni šoli. Udeležili so se ga občinska odbornica za šolstvo Raffaella Basana, Riccardo Ruttar za skupino Svetega Hieronima, Rita Nassimbeni za združenje ALPI, Alen Carli za projekt Interkultura ter predstavniki staršev Giovanni Marsico, ki je tudi svetnik v videnskem občinskem svetu, Igor Jelen in Ezio Gosgnach. Basanova je z veseljem sprejela pobudo. Dejala je, da bi lahko zaobjemala celotno bodočo Medobčinsko teritorialno unijo (UTI) nato je kontaktirala ravnatelje šestih mestnih večstopenjskih šol. Kar dva sta pokazala izredno zanimanje in izrazila pripravljenost, da v svoja vrtca in osnovni šoli uvedeta razred s poukom slovenščine. Kmalu bosta srečala predstavnike organizacij in staršev, ki se zanimajo za slovenski pouk v Vidnu.

Tutti esauriti i trenta posti ai dieci incontri monografici di lingua e cultura slovena che fino al 31 maggio si tengono, ogni lunedì sera dalle 20.30 alle 22.30, nella sala del centro parrocchiale San Giovanni Battista in via Genova 1 a Godia, nell’ambito del progetto Intercultura del Comune di Udine. Ogni sabato, dalle 10 alle 12, nella scuola “Dante” proseguono, invece, le attività in lingua slovena per bimbi in età prescolare, organizzata, per il secondo anno consecutivo, dalle associazioni «don Eugenio Blanchini » e «Alpi», con il sostegno del Comune di Udine. Ora si tratta di compiere un ulteriore passo in avanti, portando lo sloveno come materia curricolare in uno degli istituti comprensivi di Udine, è stato detto in un incontro con l’assessore comunale all’Istruzione, Raffaella Basana, promosso dal consigliere comunale e referente del progetto «Intercultura» Mario Canciani. Alla riunione con l’esponente della giunta Honsell hanno partecipato Riccrdo Ruttar, vicepresidente del «Blanchini» e responsabile del gruppo «San Girolamo- Sloveni a Udine», Rita Nassimbeni, segretaria dell’associazione Alpi, Alen Carli per Intercutura, i rappresentanti dei genitori Giovanni Marsico (anche consigliere comunale), Igor Jelen ed Ezio Gosgnach. Il primo incontro è servito a mettere a punto la questione, esaminando anche alcuni elementi normativi, legislativi e finanziari. L’assessore ha detto che il Comune appoggia l’iniziativa, e che essa potrebbe essere realizzata anche in collaborazione con i Comuni dell’hinterland e la futura Uti, per avere un bacino d’utenza più ampio. Primo passo dell’assessore è stato quello di verificare quali sono gli istituti comprensivi udinesi più interessati a inserire la lingua slovena nella propria offerta formativa. Disponibili si sono detti due dirigenti. Con essi si incontreranno prossimamente i rappresentanti delle associazini e dei genitori interessati all’insegnamento dello sloveno.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp