Vpisi v šolo do 31. januarja_Scuola, iscrizioni entro il 31 gennaio

Do 31. ženarja so tudi na dvojezični daržavni večstopinski šuoli v Špietru odprta vpisovanja po internetu za prihodnje šuolsko lieto 2019/2020. Za vpisat otroke v vartac bojo starši muorli pa napunit vpisni model in ga nest na tajništvo (segreterijo). De bi se starši buojš orientirali v lokalni šuolski ponudbi, je dvojezična šuola parpravla vič iniciativ, ki gredo naprej že od dičemberja lani. V torak 15. ženarja je bluo v Špietru informativno srečanje o dvojezičnem vartacu, ki je v Špietru in Sauodnji. Starši so se lahko 17., 18. in 19. ženarja tudi ogledal’ prestore dvojezične sriednje šuole med učenjan. Dvojezični inštitut vabi torej starše, de pomisilijo na šuolanje otruok v dvieh jezikah, ki je pozorno do teritorija in odparto v Evropo.

L’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano Paolo Petricig di San Pietro al Natisone informa che fino al 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni on-line (ad eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale è previsto il modello cartaceo) per il prossimo anno scolastico 2019/2020.  L’Istituto comprensivo bilingue invita, pertanto, i genitori a partecipare alle iniziative informative proposte e di valutare l’opportunità di inserire il proprio figlio in un percorso educativo bilingue, attento al territorio ed aperto alle prospettive europee.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp