Višarska Mati Božja 10. novembra v Vatikanu na papeževi avdienci

 
 
Pobuda »je zelo pozitivna. To je pravi zaključek 650. obletnice jubilejskega leta Marijinega svetišča na Svetih Višarijah. Obenem sem mnenja, da bo ta dogodek prispeval k duhovni promociji višarskega svetišča.« S temi besedami mons. Dionisio Mateucig, rektor Marijinega svetišča, pozdravlja pobudo rimskega kulturnega društva Fogolar Furlan, katerega predsednik Adriano Degano je v sklopu 60. obletnice svojega delovanja, predlagal Papežu poklon višarski Mariji Devici.
Predlog je papež Benedikt XVI. sprejel, tako da 10. novembra v dvorani Nervi, v Vatikanu, bo imel splošno avdienco pred sveto podobo Marije Device, ki jo bodo ob tej priložnosti odpeljali s Svetih Višarij v Rim. To bodo storili ob 650. obletnici jubilejskega leta Marijinega svetišča na Svetih Višarijah.
S tem v zvezi mons. Mateucig nam je sporočal, da bo vaška skupnost iz Žabnic, s spremstvom krajevnih prostovoljnih gasilcev, skrbela za prevoz podobe Marije Device. Iz leta 1360 podoba spodbuja vero in pobožnost na Svetih Višarijah, v Kanalski dolini, stoletnem križišču ter kraju srečanja vernikov, ki prihajajo iz vsepovsod, posebno iz Furlanije-Julijske Krajine, Slovenije in Koroške.
V jubilejnem dnevu 10. novembra bo v svojem posegu, v teku avdience, Papež namenil posebno pozornost furlanski stvarnosti in ljudem.
Slavnost 10. novembra se bo pričela ob 8. uri s sveto mašo, ki jo bo v cierkvi Svetega Duha, na trgu Svetega Petra, daroval videnski nadškof, mons. Andrea Bruno Mazzocato, in jo bo popestril nastop pevske skupine alpincev iz Palmanove. Po sveti maši, kot je mons. Mateucig predlagal Fogolarju, naj bi v sprevodu sveto podobo vasnjani iz Žabnic nesli iz cerkve Sv. Duha do dvorane Nervi, kjer bo potekal papežev poklon.
»Izkoristili bomo priložnost, da bi papeža povabili na obisk na Svete Višarje,« je zaključni komentar, ki ga mons. Mateucig namenja slavnostnemu dogodku 10. novembra. Ta bo le osrednji del praznovanj ob 60. obletnici kulturnega društva Fogolar Furlan, ki v Rimu spodbuja furlansko kulturo in deluje za enotnost furlanskih izseljencev.
Spored praznovanj se bo pričel v ponedeljek 8. novembra s posvetom, ki ga prireja združenje Ente Friuli nel mondo in katerega se bodo udeležili predsedniki in predstavniki vseh Fogolarjev v Italiji.
V torek 9. novembra, bo v Kapitolu potekala slavnostna prireditev, med katero bodo podelili priznanje »Premio Giovanni da Udine – Presenza friulana a Roma e nel Lazio« osebnostim, ki so se posebno izkazale na kulturnem in profesionalnem področju.
Za podrobnejše informacije o tej pobudi rimskega združenja Fogolar, tel. 06/3226613. Ob tej priložnosti organizirajo tudi romanje v Rim iz Vidna. Če se ga želite udeležiti obrnite se na agencijo Saita (tel. 0432/511331, mail: infočsaitaviaggi.it).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp