Velikonočna vilja po slovensko v Ažli _ Veglia pasquale in sloveno ad Azzida

Velika nuoč je te narbuj veliki kristjanski guod, zatuo ki na tele dan praznujemo narguorši čudež in temelj (fondo) naše viere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih.
Za vse tiste, ki ob Veliki noči želé hvaliti Boga v slovenskem jeziku, bo poskarbljeno tudi lietos. Na Veliko saboto, 30. marča, ob 18.30, v cierkvi v Ažli bo velikonočna vilja, ki jo bo molu msgr. Marino Qualizza. Na začetku bo požegnu oginj, na koncu pa tradicionalne velikonočne jedila. Za andohti po slovensko skarbi združenje »don Eugenio Blanchini «. Na razpolago viernikam bojo tudi bukvaca z molitvami in piesmimi ter berila.
Posebno slovesne andohti bojo po cierkvah na Velik četartak, na Velik petak in na Veliko saboto. Velikonočna vilja je te narguorš andoht v katoliški Cierkvi. V Ogleju je bla takuo slovesna, de je iz nje paršlo ime Velika nuoč.
Velika nuoč je praznik veselja in trošta. Veselje kristjani kažemo z besiedo aleluja, ki izhaja iz hebrejskih besied hallelu in Yah, kar pride reč: slavite Jahveja, to je Boga. Alelujo pojemo pred evangelijem, ki je veselo oznanilo, in v velikonočnih piesmih. »Jezus naš je vstu od smarti, razveseli se kristjan! Smart in paku je premagu, vstu iz groba trečji dan. Dokazu božjo muoč je to veliko noč. Aleluja, aleluja, aleluja!« odmieva v cierkvah.

La veglia pasquale in sloveno, con le tradizionbali benedizioni del fuoco e dei cibi pasquali, sarà celebrata da mons. Marino Qualizza sabato 30 marzo, alle 18.30, nella chiesa di Azzida.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp