»Velika magija« našega Sejma_La grande magia del Senjam

Program sta povezovala Katja Canalaz in Stefano Coren/Moderatori delle serate sono stati Katja Canalaz e Stefano Coren. (foto Oddo Lesizza)

Skupina Pokriva Nočiva je s piesmijo Velika magija udobila 34. Senjam beneške piesmi, ki se je zaparu v nediejo, 8. maja. Parvo nagrado ji je dala publika pod tendonam. Le tista piesam je bla narbuj všeč mladim, ki imajo manj ku trideset liet. Na varh ji je strokovna komisija podelila tudi nagrado Aldo Klodič za piesam, ki se buj parbliža pisanju kulturnika, ki je biu glavni pobudnik in duša Sejma.

Na lietošnjem festivalu, ki ga je parpravlo kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič pod patročinjam garmiškega kamuna in s finančno puodpuoro regije Furlanije-Julijske krajine, je bluo 15 novih piesmi v beneškoslovenskih dialektih.

Na drugo mesto je publika uvarstila piesam Žarek, za katero sta besiede napisala Jani Skočir in David Tomazetič, muziko le Tomazetič, zapiela je Anja; na trečje mesto pa piesam Po stari poti, za katero je besiede napisu Biagio Tomasetig, muziko pa skupina Moodygoose, ki je tudi zapiela.

Komisiji ekspertu sta za narljeuš besedilo izbrala piesam Klesidra, ki jo je napisala Claudia Salamant, za narljeuš muziko pa tisto od piesmi Zaki tle, ki jo je zložla skupina Le Malebolge.

Parvi vičer sejma so bli protagonisti učenci dvojezične šuole, ki so zapieli 12 piesmi od starih Sejmu. Vodila jih je Polona Tominec. Godla je skupina BK. V nedijejo je bla gost skupina Damačica. Vse večere sta povezovala v liepem domačem narečju Katja Canalaz in Stefano Coren.

Seviede so vse nove piesmi lietošnjega festivala posnete na CD-ju in besedila pa v bukvacah. Lahko jih poslušata tudi v radijskih oddajah za Slovence v videnski provinci na RAI-radio Trst A in Radio Spazio.

Učenci dvojezične šuole iz Špietra so parvi dan Sejma beneških piesmi zapieli 12 piesmi od starih festivalu/Nella prima serata del Senjam gli alunni della scuola bilingue di San Pietro al Natisone si sono esibiti in 12 canzoni tratte dalle passate edizioni. (foto Oddo Lesizza)

Con la canzone «Velika magija», il gruppo «Pokriva Nočiva» ha vinto il 34° Senjam beneške piesmi, il Festival della canzone beneciana che si è concluso domenica, 8 maggio. Incoronata prima classificata dal pubblico sotto il tendone, la canzone ha ricevuto anche il premio assegnato dai giovani sotto i 30 anni e il premio Aldo Klodič, che una giuria d’esperti conferisce alla canzone più vicina al modo di scrivere dell’operatore culturale promotore del Senjam.

Al Senjam di quest’anno, organizzato dal circolo culturale Rečan_Aldo Klodič col patrocinio del Comune di Grimacco/Garmak e il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, hanno concorso 15 canzoni inedite nei dialetti della Slavia.

Il pubblico ha assegnato il secondo posto alla canzone «Žarek», con testi di Jani Skočir e Davide Tomasetig e musica di Davide Tomasetig, ma cantata Anja; il terzo posto è andato alla canzone «Po stari poti», con testo di Biagio Tomasetig e musica dei Moodygoose, che l’hanno anche cantata.

La giuria degli esperti ha selezionato anche il miglior testo, che è quello di «Klesidra», scritto da Claudia Salamant. La miglior musica, invece, è quella di «Zaki tle», composta dal gruppo «Le Malebolge».

La prima serata del Senjam ha avuto per protagonisti indiscussi gli alunni della scuola bilingue di San Pietro al Natisone, che si sono esibiti in 12 canzoni tratte dalle passate edizioni del Senjam. A dirigerli è stata Polona Tominec, a suonare il gruppo Bk. Domenica sul palco è intervenuto, da ospite, il gruppo «Damačica». Tutte le serate sono state moderate, in dialetto sloveno della Slavia, da Katja Canalaz e Stefano Coren.

Tutte le nuove canzoni del Senjam di quest’anno sono già disponibili su Cd, con testi su libretto. Potete ascoltarle anche durante la trasmissione per la comunità slovena della provincia di Udine che va in onda sulle frequenze Rai di Radio Trst A e su Radio Spazio.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp