Večjezični pouk potrebuje stabilnost_ Diamo certezze al progetto plurilingue

La sede dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Sedež Večstopenjskega zavoda Trbiž

Entro il 15 novembre anche per l’anno scolastico 2021-2022 partirà l’attuazione del progetto plurilingue. Attraverso gli uffici della Comunità di montagna Canal del Ferro-Valcanale, che gestisce i fondi disponibili per realizzarlo, sono appena stati selezionati tutti gli esperti linguistici necessari. Ricordiamo che, accanto all’italiano, nell’ambito del progetto plurilingue diventano lingue d’insegnamento anche sloveno, tedesco e friulano. Ai bambini è insegnato anche l’inglese.

Anche in considerazione delle risorse disponibili, nel 2021-2022 il progetto sarà attuato con lo stesso numero di ore d’insegnamento di lingua e in lingua dello scorso anno. Nella scuola dell’infanzia saranno impartite cinque ore di tedesco e cinque ore di sloveno in compresenza. Nelle scuole primarie, invece, in ogni classe in cui il progetto è stato attivato, saranno impartite due ore di lezione frontale di tedesco e altrettante di sloveno; entrambe le lingue, poi, per tre ore a settimana saranno in parte lingue veicolari nell’insegnamento di determinate materie.

Quanto detto vale per l’ultima annualità delle scuole d’infanzia di Ugovizza, Tarvisio città e Tarvisio Centrale, mentre per le scuole primarie si fa riferimento a tutte e cinque le annualità della scuola di Ugovizza e a alle prime tre annualità dei plessi di Tarvisio città (dove la terza è pluriclasse con la quarta, che quindi è coinvolta) e Tarvisio Centrale.

Nell’ultima annualità delle scuole d’infanzia di Pontebba e Chiusaforte, nelle prime tre classi della scuola primaria di Pontebba e nella pluriclasse della scuola primaria di Chiusaforte (dalla prima alla quinta), il progetto sarà attuato solo per il tedesco.

All’insegnamento dello sloveno provvederanno tre esperti, mentre a quello del tedesco quattro, con un monte ore variabile.

Nelle classi dei plessi di Tarvisio città e Tarvisio centrale in cui ancora non è attuato il progetto plurilingue, l’insegnamento dello sloveno sarà garantito grazie a una convenzione stipulata tra l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio e l’Associazione/Združenje don Mario Cernet. Per studiarlo nell’ottica di una sua prossima introduzione, nelle prime classi delle scuole secondarie di primo grado di Tarvisio e Pontebba il modello plurilingue sarà sperimentato dal docente di potenziamento di tedesco.

Anche per l’anno scolastico 2021-2022 l’attuazione del progetto plurilingue parte in forza degli 80.000 euro stanziati grazie alle leggi di tutela della minoranza linguistica slovena. Ma di anno in anno, come previsto, il progetto va espandendosi a sempre più classi – in futuro la sua estensione è auspicata fino alle scuole secondarie di secondo grado. L’importo, quindi, si fa sempre più esiguo, non consentendo di proseguire il progetto fino al termine dell’anno scolastico. Per giungere al termine, nel 2021-2022, sarà necessario appoggiarsi ai fondi erogati alle aree interne, che saranno disponibili per i prossimi tre anni. (Luciano Lister)

Od polovice novembra bo v šolah Kanalske doline tudi v šolskem letu 2021-2022 spet stekel projekt večjezičnega pouka. Uradi Skupnosti gorskega območja Železna-Kanalska dolina, ki upravljajo sredstva, s katerimi ga financirajo, so pravkar izbrali potrebne strokovnjake slovenskega in nemškega jezika.

Že od leta 2017 se je projekt poskusnega večjezičnega pouka postopoma razširil v vse otroške vrtce in osnovne šole Kanalske doline, ki delujejo sicer pod okriljem Večstopenjskega zavoda Trbiž. Bralce spominjamo, da so v okviru večjezičnega pouka učni jeziki italijanščina, slovenščina, nemščina in furlanščina, ob njih poučujejo še angleščino. Ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev, bodo projekt izvajali z istim številom ur frontalnega pouka jezika in poučevanja v jeziku, s katerim so ga izvajali v prejšnjem šolskem letu.

V otroških vrtcih bodo pet ur na teden poučevali tako nemščino kot slovenščino. V osnovnih šolah bodo v vsakem razredu, v katerem so projekt že uveljavili, tedensko poučevali nemščino in slovenščino po dve uri, oba jezika bosta tri ure na teden za določene predmete delno učna jezika. Vse opisano velja za zadnje letnike otroških vrtcev Ukve, Trbiž in Centralni Trbiž ter za vse razrede v primarni šoli Ukve in prve tri razrede v primarnih šolah Centralni Trbiž in Trbiž. V slednjem primeru, ker so tretji in četrti razred združili, bodo dejansko večjezično poučevali tudi v četrtem razredu.

V razredih primarnih šol Trbiž in Centralni Trbiž, v katerih projekta večjezičnega pouka še ne izvajajo, bodo frontalni pouk slovenščine ponudili na podlagi konvencije, ki jo je Večstopenjski zavod Trbiž sklenil z Združenjem don Mario Cernet.

Da bi zadevo preučili ob prihodnjem izvajanju večjezičnega pouka tudi v srednjih šolah, bodo v šolskem letu 2021-2022 v prvih razredih sekundarnih šol prve stopnje Trbiž in Tablja večjezični pouk poskusili z nemškim jezikom. Tudi v šolskem letu 2021-2022 je izvajanje projekta poskusnega večjezičnega pouka steklo s prispevkom v višini 80.000 evrov na podlagi zaščitnih zakonov za slovensko manjšino.

Iz leta v leto izvajanje večjezičnega pouka postopoma širijo na nadaljnje razrede, tako je prispevek vse skromnejši in ne omogoča, da bi projekt izvajali do konca šolskega leta. Ministrsko priznanje večjezičnega šolskega sistema in zagotavljanje potrebnih kadrov in finančne podpore sta nadvse potrebni. Da bi projekt izpeljali do konca šolskega leta, bodo v šolskem letu 2021-2022 črpali tudi iz sredstev za notranja območja, ki bodo na razpolago za naslednja tri leta.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp