Več priložnosti, če znaš po slovensko_Posti di lavoro per chi sa lo sloveno

Pred kratkem so na čedajskem kamunu vzeli na dielo za pun in nedoločen cajt uradnico, ki muora znati slovenski jezik. De bi jo ušafali in zaposlili, so nucali lestvico (graduatorio) špietarskega kamuna, ki je lani speju natečaj (konkorš), de bi imeu uradnika, ki zna po slovensko. Še pred Špietram so podoban natečaj napravili v Tipani in tudi drugi kamuni, med 18 videnske province v katerih je po daržavnem zakonu (leču) 38/2001 varvan slovenski jezik, mislijo iti po teli poti.

Lepuo je, de domači kamuni gledajo in dajejo dielo ljudem, ki znajo guoriti, brati in pisati po slovensko. Tuole je v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini novuost, medtem ko je v Tarstu in Gorici normalno. Do sada so par nas imieli samuo oknaca za slovenski jezik, v katerih dielajo uradniki, ki imajo pogodbe (kontrate) le za malo cajta.

Vse vič je dobrih parložnosti diela za ljudi, ki znajo po slovensko. Do petka, 25. febrarja, je cajt pošjati prošnje na zdravstveno ustanovo ASUFC (Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale) v Vidnu, ki gleda dva slovenska uradnika in prevajalca. Vzeli jih bojo na dielo s punin urnikam do 31. 12. 2024. Vse informacije so na internetu https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi

Dobre parložnosti za dielo za tiste, ki znajo po slovensko, so tudi v privatnem sektorju. Sodielavko ali sodielavca gleda Zavod za slovensko izobraževanje v Špietru. Zaintersirani lakho svoj življenjepis (CV) pošjajo po elektronski puošti na direcijon zavod_speter@yahoo.it

Tudi zadruga Most v Čedadu gleda sodielavce za administrativno in novinarsko dielo (za Dom, Slovit in Okno v Benečijo). Zaintersirani naj svoj življenjepis (CV) pošjajo po elektronski puošti na direcijon amministrazione@dom.it

Dopo Taipana e San Pietro al Natisone, anche il Comune di Cividale si è dotato in pianta organica di un impiegato a tempo pieno e indeterminato con conoscenza della lingua slovena.

Ora l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine ha emesso un avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva a due posti di collaboratore amministrativo professionale (cat. D del contratto nazionale per il comparto sanità), con le mansioni di sportellista e traduttore in lingua slovena. I posti di lavoro sono a tempo pieno fino al 31. 12. 2024. La scadenza di presentazione delle domande è il prossimo 25 febbraio. Il bando completo è disponibile sul sito https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi

Ottime possibilità di occupazione per chi conosce lo sloveno ci sono anche nel settore privato. L’Istituto per l’istruzione slovena a San Pietro al Natisone cerca un collaboratore. Il curriculum vitae va inviato tramite e mail a zavod_speter@yahoo.it

La cooperativa Most a Cividale cerca collaboratori per il settore amministrativo e per quello giornalistico. Il curriculum vitae va inviato tramite e mail a amministrazione@dom.it

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp