V Ukvah je stekel večjezični projekt_Progetto plurilingue al via a Ugovizza

11Ukovska solaOd ponedeljka, 2. oktobra, izvajajo v šolskem poslopju v Ukvah projekt poskusnega eksperimentalnega večjezičnega pouka z naslovom »Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco« (»Odraščam v več jezikih: furlanščini, slovenščini in nemščini«). Da bi izvajali projekt, so zaposlili učitelje furlanskega, slovenskega ali nemškega maternega jezika oziroma dvojezične učitelje. Opozarjamo na to, da so med poukom domači jeziki učni jeziki. Kot predmet poučujejo v poslopju tudi angleščino. V okviru projekta učijo zaposleni učitelji samostojno, a pod nadzorom stalnih učiteljic. Projekt, ki ga financira Občina Naborjet-Ovčja vas, bo trajal do začetka leta 2018 in združuje pri dosegi ciljev tudi Večstopenjski zavod Trbiž, deželno agencijo za furlanski jezik Arlef in društva nemške in slovenske jezikovne skupnosti – Kanaltaler Kulturverein, Združenje Don Mario Cernet, Slovensko kulturno središče Planika in Združenje Don Eugenio Blanchini. Podatki, ki ga bodo zbirali med izvajanjem projekta, bodo skupaj s podatki, ki so ga že zbirali med izvajanjem številnih večjezičnih projektov, predstavili na ministrstvu za šolstvo v Rimu, kjer bo Večstopenjski zavod Trbiž s podporo vseh občin Kanalske in Železne doline prosil za dovoljenje za stalno večjezično eksperimentiranje. Vedno v zvezi z ustvarjanjem večjezičnega šolskega modela se bo pa v kratkem na Večstopenjskem zavodu Trbiž sestalo skupno znanstveno omizje, za katero se angažirata odbornika za šolstvo s Trbiža, Barbara Lagger in iz Naborjeta-Ovčje vasi, Alberto Busettini.

Nel plesso scolastico di Ugovizza/Ukve ha preso il via, lunedì 2 ottobre, il progetto di esperienza plurilingue dal titolo «Cresco in più lingue: friulano, sloveno e tedesco». Accanto all’italiano, per i bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria l’approccio a alcune materie avviene in sloveno, tedesco e friulano. È, inoltre, insegnato anche l’inglese.

Per attuare il progetto sono impiegati insegnanti madrelingua o bilingui, che lavorano facendo uso veicolare della lingua, gestendo le ore di lezione in autonomia sotto la supervisione delle docenti del plesso. Finanziato dal Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet- Ovčja vas, il progetto durerà fino a inizio 2018 e vede uniti nel raggiungimento degli obiettivi anche l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio, l’Arlef, il circolo tedesco Kanaltaler Kulturverein e i sodalizi sloveni Cernet, Planika e Blanchini.

Questa esperienza di percorso plurilingue, insieme a quelli attuati dal comune di Tarvisio/Trbiž fin dagli anni ‘90, specie alla scuola d’infanzia di Tarvisio Centrale e primaria di Tarvisio (come il progetto «Casa, Cjase, Hiška, Haus») rientra tra le attività che andranno a produrre dati tangibili ai fini dell’ottenimento di una sperimentazione ministeriale, richiesta dall’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio al ministero dell’Istruzione, con la collaborazione di tutti i comuni di Valcanale e Canal del Ferro. L’auspicio è che le lingue del territorio, assieme all’inglese, vengano utilizzate come veicolo di apprendimento non linguistico, al fine di ampliare il tempo di esposizione alle lingue stesse e di favorirne l’uso comunicativo in un contesto significativo. Il comitato scientifico internazionale, che costruirà il modello curriculare da presentare al ministero, si riunirà nelle prossime settimane all’Istituto Omnicomprensivo, grazie all’azione congiunta degli assessori all’istruzione dei comuni di Tarvisio, Barbara Lagger, e di Malborghetto- Valbruna, Alberto Busettini. (l.l.)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp