Bukva o zgodovini Benečije v šuolah_La storia della Slavia nelle scuole

Bukva o zgodovini Benečije, ki jih je napisu Giorgio Banchig, ilustriru Moreno Tomasetig in izdala zadruga Most, v sodelovanju z združenjam Blankin in Svetom slovenskih organizacij imajo prù velik, celuo neparčakovan uspeh. Izšle so na koncu lieta 2013 in so ble skor vse prodane, zatuo že mislijo na ponatis.
Kakuo so Benečani radoviedni do svoje zgodovine in kakuo jo želé spoznati tudi sosedje na slovenski in italijanski strani, kaže tudi veliko število ljudi na predstavitvah, ki gredo naprej od jeseni lani.
V četartak, 19. marča, sta avtor Giorgio Banchig, ilustrator Moreno Tomasetig in predsednik zadruge Most Giuseppe Qualizza predstavila bukva »Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata/Slavia-Benečija. Una storia nella storia« mladim čečam in puobam, ki se učé na adnojezičnih nižjih sriednjih šuolah v Gorenji Miersi in Špietru. Parsotan je biu tudi direktor vičstopinske šuole Nino Ciccone. Vsien učencan je združenje Blankin šenkalo izvod bukvi po italijansko.
Miesac priet, 19. febrarja, so bukva o zgodovini in dnevnika g. Antona Cuffola o drugi svetovni vojski (urediu ju je Banchig) predstavili v Kobaridu v sklopu Beneških dnevu, 6. febrarja pa v Tolminu ob Dnevu slovenske kulture.
Pred Božičam je združenje Blankin šenkalo bukva »Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata« učencam trečjega, četartega in petega razreda dvojezične primarne šuole ter vsieh treh razredu dvojezične sriednje šuole.
Ob tisti parložnosti so otroci v vartcu ter parvega in drugega razreda primarne šuole parjeli v dar bukva »Škratac Duluka in druge pravce«, ki jih je napisala Ada Tomasetig, izdala pa zadruga Most.
Bukva o zgodovini so zbudile puno zanimanja tudi na božičnem sejmiču v Špietru 7. in 8. dičemberja in 26. novemberja na Knjižem sejmu v Ljubljani.
5. dičemberja lani so bukva predstavili številni publiki v dvorani kulturnega društva Doline svetega Lienarta v Gorenji Miersi. Številna publika je bla tudi na predstavitvi, kupe s dnevnikoma g. Cuffola, 20. novemberja v knjigarni Odos v Vidnu.
Serija predstaviteu se je začela 12. otuberja z dnevnikam o drugi svetovni vojski v rojstni vasi g. Cuffola, se pravi v Plastiščah.
Giorgio Banchig bo v četartak 9. obrila ob 18. uri protagonist Srečanja pod lipami v kulturnem centru Bratuž. V ospredju bojo seviede bukva o zgodovini Benečije.
Ob 70-lietnici konca druge svetovne vojske bo združenje Blankin parpravlo zgodovinski vičer in predstavitev Cuffolovega dnevnika v Špietru. Guorili naj bi zgodovinarji in evropski politiki.

Giovedì 19 marzo, la cooperativa editrice Most e l’associazione culturale don Eugenio Blanchini hanno presentato alle scuole medie di San Pietro e San Leonardo i libri della storia della Slavia scritti da Giorgio Banchig e illustrati da Moreno Tomasetig. Oltre all’autore e all’illustratore, è intervenuto anche il presidente della cooperativa Most Bepo Qualizza. Presente anche il dirigente scolastico Nino Ciccone. Al termine della presentazione l’associazione Blanchini ha consegnato una copia del libro a tutti gli alunni delle scuole.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp