13 Luglio 2022 / 13. julij 2022

V spomin na gospoda Rina Marchiga
In ricordo di don Rino Marchig

Gospod Rino Marchig z družino leta 1960/Don Rino Marchig con la famiglia nel 1960

V torak, 5. luja, je bla v Oblici sveta maša ob 40. oblietnici smarti vaščana duhovnika Rina Fortunata Marchiga, ki je premlad umaru 19. junja 1982. Mašo je molu g. Maurizio Qualizza, ki ima korenine v teli vasi.

Gospuod Marchig se je biu rodiu 12. luja 1940 v Oblici in je biu posvečen v mašnika 29. junja 1964. Devet liet je biu kaplan na Liesah, natuo je biu famoštar v Vissandonu. Lieta 1976 se je varnu v Benečijo ku famoštar v Kosci, kjer je ostu do smarti in je tudi podkopan.

Msgr. Marino Qualizza je v svojih spominih napisu, de je » na Liesah g. Rino začeu dielati an skarbieti na vič krajah. Parvo na cerkvenim puoju, zak’ je biu posebno pobožan; potlé pa z mladino. Z njo je napravu tudi pievski zbor an kulturni krožek za zmočnieti spoznanje naše kulture an identitete. Kupe s famoštram Azegliam Romaninam sta napravila an spejala zelo bogat program an vzgojila mladenče, de so zazdrieli tudi politično.« Rodilo se je kulturno društvo Rečan, začeu je Senjam beneške piesmi. Posebno skarb je g. Marchig imeu za cerkveni pievski zbor. Pod njega vodstvam je začeu nastopati tudi zuna cierkve po Benečiji in Sloveniji in med emigranti v Belgiji in Švici.

Sv. mašo je ob 40-lietnici smarti g. Marchiga darovau g. Maurizio Qualizza/A officiare la Messa, nel 40° della scomparsa di don Marchig, è stato don Maurizio Qualizza

»Po vič liet je g. Marchig teu postati famoštar. Vsi smo mu pravli, de je buojš, če ostane na Liesah. Pa nie poslušu. Biu je imenovan za famoštra v Vissandone, v Laškim. Tam je začeu dielati nuoč an dan, brez de bi ga kajšan ustavu. Zdaržu je adno lieto, potlé se je muoru umakniti, zak’ ga je zdravje zapustilo. Po dugim cajtu je okrevu an je paršu nazaj v Benečijo, za famoštra v Kosco, blizu Lies. Šlo je napri nomalo liet, dokar nie nazaj zboleu,« je še napisu msgr. Qualizza. (U. D.)