V soboto sv. maša po slovensko_Sabato la s. messa in sloveno

V saboto 20. junja ob 18.30. bo msgr. Marino Qualizza molu sveto mašo po slovensko v špietarski farní cierkvi. Tela tiedenska evharistična daritev, ki združuje vse Benečane, ki žele moliti in pieti v maternim jeziku, je spet začela 30. maja, potlé, ki je nie bluo že od febrarja, seviede zaradi ukrepu pruoti šierjenju koronavirusa. Od 18. maja se po vsieh cierkvah v Italiji lahko spet mašuje, takuo se je varnila tudi sabotna masa po slovensko v Špietru. “Tele tiedne me je puno parjatelju poklicalo an mi poviedalo od svoje velike žalosti, de se na moremo vič srečati za nediejsko sveto mašo. Parjatelji iz dreške fare in tisti, ki smo se srečali vsako saboto v Špietru, de bi kupe pieli an molili par sveti maši – je napisu msgr. Qualizza -. V svojem sarcu čutim žalost an veseje. Najparvo zak’ nam manjka kjek, ki napune naše življenje an uresniči naše narbuj globoke želje. Zaries smo postali vsi buj rievni, zak’ nam manjka tisti hrana, tista spiza, so guorili ankrat, ki dà muoč našemu življenju. An grede sam veseu, zak’ sam imeu dokaz, de je maša, an kar je z njo povezano, ostala v naših sarcah an je velika želja, ki dà okus temu, kar imamo v življenju.”

Sabato 20 giugno alle ore 18.30 mons. Marino Qualizza celebrerà la santa messa prefestiva in lingua slovena nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone. L’Eucaristia settimanale per i fedeli che desiderano pregare e cantare nella propria madrelingua è tornato il 30 maggio dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza coronavirus.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp