V slovenščini tudi izven šole_In sloveno anche fuori dalla scuola

klanjscekV ponedeljek, 5. septembra, je bil v menzi v študenstkem domu (College) v Špetru začetni sestanek s starši otrok, ki obiskujejo dvojezično šolo. Po uvodnih besedah ravnateljice Sonje Klanjšček je špetrski župan Mariano Zufferli povedal, da zaradi zamude s prispevki obnovitvena dela na sedežu šole v viale Azzida, ki jim natančno sledi, da bi otrokom ponudili udobne in lepo urejene prostore, se bodo zaključila le čez nekaj mesecev. Nato sta Andreina Trusgnach in Igor Tull iz Zavoda za slovensko izobraževanje govorila o prevozih s šolabusom, predvideni tudi za dva dijaka, ki so lansko leto zaključili dvojezično srednjo šolo in letos bodo obiskovali višje šole s slovenskim učnim jezikom v Gorici. Erika Balus pa je govorila o menzi medtem ko je prisotne pozdravila predsednica sveta Inštituta, Elena Domenis.

Po sestanku smo se pogovorili z ravnateljico Sonjo Klanjšček.

Kako gledate na porast vpisov, ki je razviden predvsem v primarni šoli, v kateri imata prvi in četrti razred dve sekciji?

»Mislim, da je za celoten prostor to pozitivno, ker kaže, da imajo družine interes, da se njihovi otroci učijo slovenščine, čeprav se je veliko krat že zgodilo, da so starši ne več govorci slovenskega jezika. To ponovno odkrivanje svojih korenin in lastnega jezika je vsekakor dobro. Dobro je tudi za tiste družine, ki nimajo slovenskih korenin, a imajo interes, da spoznajo sočloveka, ki živi ob njih in kulturo, ki označuje te kraje.«

Posebno za primarno šolo kako boste razporedili razrede med Collegem in bivšim učiteljiščem?

»V prostorih bivšega učiteljišča bosta oba prva razreda, 1. A in 1. B, in še trije ostali razredi, medtem ko bomo tukaj v Collegu imeli pa 2. razred in 4.B razred, torej oba razreda, ki sta že lani zasedala te prostore.«

Zaradi zamude pri obnovitvenih delih, šola v viale Azzida ni še na razpolago in zgleda, da le čez nekaj mesecev se boste preselili v nove prostore. Najprej se bosta preselili srednja in primarna šola, potem pa vrtec …

»Tako, vrtec se bo zadnji selil, zato ker bo vstopil v popolnoma novo opremeljene prostore. Želeli smo vrtcu nuditi res novo in kvalitetno opremo, ker tista ki je bla doslej rabljena, je v precej dotrajnem stanju. Medtem ko osnovna in nižja srednja šola nista vezani na novo opremo, tako da lahko uporabimo že del tiste, ki jo sedaj imamo.«

Vrtec v Sauodnji, ki letos ima vse tri sekcije (mali, srednji in veliki), pa bo še naprej delal, seveda v duhu sodelovanja s špetrsko sekcijo … »Vrtec v Sauodnji bo deloval avtonomno v svojem prostoru, vendar bo v stiku s špetrsko sekcijo, bo imel sorodni program in učni načrt, tako kot trije ostali oddelki, ki so tu v Špetru.«

Katere novosti boste letos vkjučili v didaktično ponudbo?

»Letos se začenja prvo leto triletnega razvojnega načrta, ki ga predvideva zakon 107 o dobri šoli. Vsaka šola je morala že v prejšnjem šolskem letu izdelati razvojni načrt in triletni program, izbrati prioritete dela in na teh sestaviti učne načrte. Mi smo skupaj izbrali jezikovno področje s posebno pozornostjo na slovenščino in področje državljanskih pravic in dolžnosti, ki so vezani na to, da otroke naučimo medsebojnega spoštovanja, sprejemanja, sodelovanja, odprtosti do drugega, radovednosti in spoštovanja pravil. To bomo delali v vrtcu, osnovni šoli in nižji srednji šoli. Nič bistveno novega a recimo, da bomo tem področjem posvečali več pozornosti, ko smo jo doslej.«

Da bi utrdili znanje slovenskega jezika je pomembno, da ga otroci govorijo tudi izven šole. Na to gledajo športne dejavnosti, ki jih na dvojezični šoli misli organizirati Zveza slovenskih športnih društev… »Zelo smo veseli tega, da lahko svojim otrokom ponudimo nekaj pošolskega torej izven kurikularnega urnika. Tu smo naleteli na pozornost s strani Zveze slovenskih športnih društev in v veselje nam je, da bomo v novem letu lahko ponudili otrokom zadnjega letnika vrtca, prvemu in drugemu razredu osnovne šole možnost, da se bodo dvakrat tedensko družili ob dejavnosti motorike, ki bo seveda vezana na rabo slovenskega jezika. Medtem ko bomo otrokom 5. razreda osnovne šole in nižje srednje šole ponudili možnost, da bodo enkrat tedensko vadili rokomet s profesorico Vesno Jagodič, ki uči slovenščino in je tudi izvrstna športnica, saj je bila v prvi ligi italijanske rokometne zveze«.

Sodelovanje med šolo in teritori- jem je pomembno za utrditi navezanje na stare navade, odnose med generacijami in seveda rabo domačega slovenskega jezika. Kako ga mislite utrditi?

»To je izredno važno. Povsod in še posebno tu imamo izjemno bogastvo, ki so ga razvili prejšnji rodovi in je vezano na življenje, na kulturo, na običaje, na znanje in na delo. Veliko tega se s spremembami, ki jih prinaša sodoben način življenja, gre lahko v izgubo in to bi bila velikanska škoda. Še posebno v tem okolju, ki lahko ponuja otrokom marsikatera stara »znanja«, ki so še vedno zelo sodobna, nujno je, da se kot šola vključimo, da ne bi šlo vse to znanje zgubljeno. Tu je zelo važna vloga družin, šole in društev, ki delajo na teritoriju. Tega je prav, da se vsi zavedamo. Šola pa sama tega ne more narediti.«

Že tretje leto ste za krmilom dvojezične šole v Špetru. Kako gledate na prehojeno pot in kaj se obetate za v naprej?

»Sama sem veliko dobila na tej šoli, tudi dodatnega znanja. Sem spoznala vrsto čudovitih ljudi, ki delajo v tem okolju. Mislim, da sem pri vsem delu tudi dala delček svojega doprinosa tudi v iskanju dodatnih možnosti in poti. Seveda nisem prinesla nobene revolucionarne novosti. Vse to se je že delalo. S spreminjanjem časov, okolja in ljudi je treba tudi iskati kako novo pot in jo vpeti v to, kar se že dela. Za bodočnost pa upam, da bodo z novimi natečaji prišli na šolo novi ljudje. Zato vedno vabim družine, da svojim otrokom ponudijo možnost šolanja v slovenskim jeziku tudi na višji šolski ravni in na univerzi zato, da bo to okolje samozadostno, kar se tiče potreb učnega, neučnega, vodstvenega in administrativnega osebja. Skupaj z okoljem pa bomo veliko delali na tem, da bi slovenščina še vedno bila, ostala in se še utrdila kot pogovorni živ jezik in ne samo kot jezik, ki je učni v šoli. Če želimo, da se to narečje in slovenščina ob tem ohrani, je potrebno, da ga rabimo in to ne samo v šoli.« (Larissa Borghese)

Lunedì 5 settembre, alla mensa del College di San Pietro al Natisone/Špietar, si è svolto un incontro tra i genitori degli alunni che frequentano la Scuola bilingue e la dirigente di questa, Sonja Klanjšček.  All’incontro era presente anche Mariano Zufferli, sindaco di San Pietro al Natisone, che ha spiegato che i lavori al plesso scolastico di viale Azzida si concluderanno tra qualche mese.

Nell’ambito di un’intervista a margine dell’incontro, la dirigente Sonja Klanjšček ha sottolineato come sia importante che lo sloveno, per gli alunni che frequantano la locale Scuola bilingue, non resti una lingua parlata solo a scuola.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp