Predstavli piesmarico PdB_Presentata raccolta canti PdB

V slovenskem kulturnem centru je bila v saboto, 23. maja, po sveti maši po slovensko predstavitev piesmarice pod naslovom “Strani Matajurja”, ki jo je parpravla Planinska družina Benečije. V imenu Planinske družine je pozdravila predsednica društva Luisa Battistig. Piesmarico je pa predstavu Igor Tull, ki je kupe z Danielo Lauretig in Dantem Cencigem, uresničil bukvaca. Med predstavitvijo je Tull podčartal, de so piesmi in tradicije Slovencu, ki žive ob meji v Furlaniji Julijski krajini od Milje do Trbiža zlo podobne med sabo.  Par predstavitvi sta piela zbor Planinska roža iz Kobarida in mešani pevski zbor dvojezične šuole, ki je nastal ob praznovanju 30 liet delovanja telega inštituta. Na predstavitvi so bili prisotni srienjski šindik Luca Postregna, sauonjski šindik Germano Cendou in msgr. Marino Qualizza, ki vsako saboto moli mašo po sloviensko v Špietru.

Poslušaj zbor Planinska roža.

Poslušaj Igorja Tulla.

Nel centro di cultura sloveno sabato 25 maggio c’è stata la presentazione della raccolta di canti curata dalla Planinska družina Benečije dal titolo “Strani Matajurja”. Dopo i saluti della presidente Luisa Battistig, la raccolta è stata presentata da Igor Tull che ha realizzato il volume insieme a Daniela Lauretig e a Dante Cencig. Alla presentazione hanno cantato i cori Planinska roža di Kobarid e della scuola bilingue, nato in occasione dei festeggiamenti per il 30° anniversario dell’Istituto. Alla presentazione erano presenti i sindaci di Savogna Germano Cendou e di Stregna Luca Postregna, e msgr. Marino Qualizza che ogni settimana celebra la messa in sloveno nella chiesa parrocchiale di San Pietro.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp