V Purčinju od narečja do jezika_A corso di sloveno a Porzus

5TecajV ponedeljek, 8. marca, se je v Purčinju v Terskih dolinah odvijalo prvo srečanje v okviru tečaja slovenščine, ki ga soorganizirata turistično društvo «Pro Loco Amici di Porzûs» in združenje «Don Eugenio Blanchini».
Purčinj (v italijanščini Porzus) je gorska vas v občini Ahten (Attimis), kjer sta ob uradni italijanščini zaščiteni še slovenščina in furlanščina. Nekoč, ko je vas Purčinj bila polna življenja, je vaški občevalni jezik bil domače slovensko narečje. Slednje je dandanes še v rabi, vendar v vasi stalno prebiva okoli deset ljudi.
V imenu vaškega društva je najprej spregovoril Francesco Turco, ki je dal pobudo za tečaj slovenskega jezika. Slednji naj bi bil še posebej dobrodošel, ker prihaja v Purčinju do vse več stikov s Slovenci iz Slovenije in to bodisi na prireditvah, ki jih organizira Pro Loco, bodisi zaradi številnih slovenskih romarjev v kraj, kjer se je leta 1855 Božja Mati prikazala Tereziki Dush in se z njo seveda pogovarjala v domači slovenščini. Nadaljnji namen tečaja je oživitev vaške slovenske govorice.
Prisotne je uvodno pozdravil tudi Giorgio Banchig, predsednik združenja Don Blanchini. Opozoril je na pomembnost ohranjanja domačega jezika, ki po slavistih povezuje slovenska narečja Terskih in Nediških dolin.
Pravo zanimivost za Purčinj predstavlja med drugim katekizem, ki ga je leta 1894 napisal Purčijan Giovanni Grimaz v domačem slovenskem narečju. Gre za rokopis na 124 straneh, ki vsebuje prevod italijanskega katekizma za vernike videnske nadškofije, ki ga je odobril in dal tiskati nadškof Giovanni Maria Berengo (1884-1896). Zvezek je napisan ročno z italijansko pisavo, tako da na naslovni strani beremo »Dottrina cristiana – Sslovenscca«. Grimaz je katekizem prevedel v svoje slovensko narečje brez pomoči slovenskega katekizma, ki ga verjetno ni poznal.
Tečaj slovenskega jezika se bo odvijal vsak ponedeljek ob 18.30 do polovice julija, sicer pod vodstvom učiteljice Polone Berginc. Vsako srečanje bo trajalo dve uri. V okviru tečaja bo poseben poudarek na domači slovenščini, preko katere se bodo udeleženci približali knjižnemu jeziku.
Tečaj se je pravkar začel in tako je še nekaj prostih mest (informacije in vpisovanje na telefonskih številkah 347 0487765 ali 0432 732500). Udeležitev je brezplačna. (L. L.)

A Porzus/Purčinj, nelle Valli del Torre, si è svolto lunedì, 8 marzo, il primo incontro nell’ambito del corso di sloveno organizzato dalla Pro Loco Amici di Porzûs e dall’associazione/združenje Don Eugenio Blanchini.
Porzus è un paese della zona montana in comune di Attimis/Ahten, dove, accanto all’italiano, sono ufficialmente riconosciute e tutelate anche le lingue friulana e slovena. Un tempo, quando Porzus brulicava di vita, la lingua d’uso paesana era il locale dialetto sloveno. Questo oggigiorno è ancora usato, ma in paese risiedono poco più di dieci abitanti.
A intervenire a nome della Pro Loco è stato Francesco Turco, su iniziativa del quale il corso di sloveno è partito. Turco ha ritenuto il corso particolarmente benvenuto, visto che a Porzus i contatti con gli sloveni diventano sempre più frequenti  sia nell’ambito delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco, sia per i numerosi pellegrini sloveni che arrivano al luogo in cui, nel 1855, Maria apparve a Teresina Dush, parlandole in dialetto sloveno. Il corso si propone, tra l’altro, di dare nuova vitalità al dialetto sloveno paesano.
A salutare i presenti è stato anche Giorgio Banchig, presidente dell’associazione Don Blanchini. Nel proprio intervento, Banchig ha evidenziato l’importanza del mantenimento della lingua locale, che secondo gli slavisti collega i dialetti sloveni delle Valli del Torre e del Natisone.
Di particolare interesse per Porzus è, peraltro, il catechismo scritto nel 1894 dal porzusano Giovanni Grimaz nel dialetto sloveno del paese. Si tratta di un manoscritto di 124 pagine, che contiene la traduzione del catechismo italiano per i fedeli dell’Arcidiocesi di Udine approvato e fatto stampare dall’arcivescovo Giovanni Maria Berengo (1884-1896). Il manoscritto è scritto su un quaderno e con caratteri italiani, così che sul frontespizio si può leggere «Dottrina cristiana – Sslovenscca». Grimaz lo ha tradotto nel proprio dialetto sloveno senza l’aiuto del catechismo sloveno, che probabilmente non conosceva.
Il corso di sloveno si svolgerà ogni lunedì, dalle 18.30 e per due ore, fino a metà luglio. A tenere le lezioni è Polona Berginc. Nell’ambito del corso particolare attenzione sarà riservata alla variante slovena locale, tramite la quale i partecipanti si avvicineranno alla variante standard.
Il corso è iniziato da poco e ci sono, quindi, ancora alcuni posti disponibili (informazioni e iscrizioni ai numeri telefonici 347 0487765 o 0432 732500). La partecipazione è gratuita.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp