V Posočju občudujejo »nediške« Slovence

 
 
Ljudje iz Posočja z občudovanjam gledajo na Benečane. »Kakuo lepuo varjete svoj domači slovenski jezik. Kakuo ste aktivni na kulturnim področju. Koliko bukvi in cedeju parpravljate in izdajate«, so pravli številni obiskovalci že četartih dnevu beneške kulture v Posočju. Lietos projekt se je odviju od 25. do 27. febrarja pod naslovam »Benečija v skupnim slovenskim kulturnim prestoru«. Pobudnik beneških dnevu v Kobaridu je kulturno društvo »Stol« z Breginja, ki jih parpravlja v sodelovanju s Fundacijo »Poti miru v Posočju«, z Javnim skladan za kulturne dejavnosti-območna izpostava Tolmin, z Občino Kobarid in Inštitutom za slovensko kulturo.
V petak je v prostorah Fundacije biu tradicionalni pogovorni vičer. V ospredje so postavili občino Tipana. Prisotne je pozdravila kobariška županja Darja Hauptman, natuo se je predsednik Fundacije Zdravko Likar pogovarju s tipajskim šindakam, ki je Elio Berra. Sodelovala je tudi Miriam Simiz, predsednica društva »Prosnid živi«. Na dan so paršli veliki problemi, ki jih ima Tipana, de bi preživiela, pa tudi znamunja za buojše jutre in želja po sodelovanju s sosednjimi kraji v Posočju, predvsiem z Breginjskim kotam. Pred izjemno številno publiko sta zapiela zbor »Naše vasi« iz Tipane in vokalna skupina »Stol« iz Breginja; zaplesala je Folklorna skupina Razor iz Tolmina. Odparli so tudi razstavo mask, ki jih iz lesa teseta Silvana Buttera in Antonio Trinco iz Ruonca. Predstavila ju je Marina Cernetig z Inštituta za slovensko kulturo. Razstava je na ogled v prestorah Fundacije do 27. marča, od pandiejka do sabote od 8. do 15. ure.
Drugi vičer se je odviju v saboto v prostorah doma »Andreja Manfrede« in ga je zaznamovala predstaviteu novih slovenskih publikacij, ki so izšle v videnski provinci. V imenu Inštituta za slovensko kulturo je Jole Namor podčartala bogato sodelovanje med Slovensko manjšino v videnski provinci in Posočjam. »Tle se zaries ustvarja slovenski skupni kulturni prestor«, je jala. Natuo je predstavila »Trinkov koledar 2011«, ki ga je izdalo kulturno društvo »Ivan Trinko«, kakor tudi zbierko »Mlada lipa«, ki jo je opisala Lucia Trusgnach.
Za zadrugo »Most« se je predsednik Bepo Qualizza zahvalu organizatorjam za ponujeno parložnost in pohvalu izredno dobre odnose, ki potekajo na relaciji Benečija-Kobarid. Glavni urednik Doma Ezio Gosgnach je pa predstavu bogato dielo zadruge. V zadnjih miescah so napravili bukva »Štirje letni časi na Matajurju« s fotografijami Marca Gorenszacha in »Luna an buskalce« s spomini Adriana Gariupa, »čezkonfinski« kolendar občin Tipana in Kobarid in druge, »Beneški dnevnik«. Tik ob izidu je cd »Usakdanje besiede« — uredil ga je Riccardo Ruttar —, s katerin se bojo otroci pa tudi odrasli igrali in spoznali domači in literarni slovenski jezik. Parpravlja se tudi ilustrirana zgodovina Nediških dolin in se je v Domu pojavu roman »Kaplan Martin Čedermac« v stripah, ki jih riše Moreno Tomasetig.
V imenu kulturnega društva »Rečan« je Aldo Clodig predstavu cd in bukvaca Sejma beneških piesmi ter cd »Zarnje duha«. Za študijski center »Nediža« je Michela Predan opisala monografijo »Tin Piernu« in vse dejavnosti, ki so povezane z arhivam tarčmunskega fotografa. Špela Mrak je na koncu guorila o radijski oddaji »Pismo iz Zamejstva«, ki je vsak tiedan na postaji »Alpski val« iz Tolmina.
Vičer je povezovala kulturna delavka Vida Skvor, ki je duša »Beneških kulturnih dnevu v Posočju«. Godli so harmonikarji špietraske glasbene šuole.
V nediejo je v kobariškim kulturnim domu Beneško gledališče pod režijo Marjana Bevka uprizorilo zahtevno dramo »Lena iz Tapoluovega«, ki jo je napisu Giorgio Banchig. Pred številno publiko je na oder stopilo kar 15 igralcu različnih generacij: od učencu dvojezične šuole do ljudi, ki so že v penziji. Kakor na »Dnevu emigranta« je glavno vlogo igrala Cecilia Blasutig.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp