V Posočju 860.000 nočitev_Posočje, 860.000 pernottamenti

Letošnja turistična sezona v Posočju je bila uspešna, saj so zabeležili največjo rast obiska v zadnjih letih. Sezono bodo sklenili s približno 860.000 nočitvami, kar predstavlja sedemodstotno rast.

V zadnjih nekaj letih so obisk več kot podvojili, je povedal direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Janko Humar. Glede na rast obiska je dolina Soče trenutno med petimi največjimi slovenskimi destinacijami. Hitra rast obiska in nove razmere pa prinašajo tudi dodatne izzive in drugačno politiko.

Če je bila prioriteta Zavoda za turizem prej predvsem trženje in pridobivanje novih gostov, pa se v prihodnje usmerjajo bolj k samemu upravljanju. Med ključnimi cilji delovanja zavoda je Humar izpostavil celoletno poslovanje, rast kakovosti in dodanih vrednosti storitev ter trajnostno upravljanje.

Javni zavod je tudi del skupnosti Julijske Alpe, v kateri so se že pred nekaj leti odločili za skupen razvoj konkretnih turističnih proizvodov. Eden od teh je nova daljinska pohodniška pot okoli Julijskih Alp, ki so jo poimenovali Juliana trail. Gre za 270 kilometrov dolgo pohodniško pot, ki v 16 etapah obkroži Julijske Alpe, poteka pa od Kranjske Gore preko Jesenic, Radovljice, Bleda, Bohinjske Bistrice, na primorsko stran do Tolmina, mimo Kobarida in Bovca čez Predel na italijansko stran do Trbiža in nazaj do Kranjske Gore.

Na uradnem odprtju poti v Logu pod Mangartom so bili prisotni župani vseh teh posoških občin, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar in direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak. Dogodek, ki je bil obogaten tudi s kulturno vsebino, je privabil več kot 150 pohodnikov. Krožna pohodniška pot poteka v smeri urinega kazalca in je razdeljena na etape. Vidijo jo tudi kot priložnost za razvoj lokalnega gospodarstva, saj poteka tudi skozi bolj zapostavljene vasi. (Olga Zgaga)

Nell’Alta Valle dell’Isonzo, nella vicina Slovenia, l’ultima stagione turistica è stata di grande successo. L’incremento nel numero di visite, infatti, è stato il più alto degli ultimi anni. La stagione si è conclusa con circa 860.000 pernottamenti, in crescita del 7%.

Il direttore dell’ente turismo della Valle dell’Isonzo (Javnega zavoda za turizem Dolina Soče), Janko Humar, ha detto che negli ultimi anni le visite sono più che raddoppiate. In termini di crescita nelle visite, al momento la Valle dell’Isonzo è tra le cinque destinazioni di punta. Per questo cambiano anche le priorità dell’ente turismo. Se finora hanno mirato a attrarre sempre più visitatori, in futuro saranno indirizzate alla gestione, mirando a un turismo in attività nel corso di tutto l’anno, a una crescita in termini di qualità e valore aggiunto dei servizi nonché a una gestione sostenibile.

L’ente turismo della Valle dell’Isonzo rientra anche nella comunità Alpi Giulie, che negli scorsi anni ha iniziato a sviluppare prodotti turistici concreti. Tra questi il percorso Juliana trail, un cammino circolare sulle Alpi Giulie che si snoda per 270 km in 16 tappe – da  Kranjska Gora attraverso Jesenice, Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica, Tolmin, Kobarid (Caporetto), Bovec per salire al Passo del Predil e scendere fino a Tarvisio e di nuovo a Kranjska Gora.

All’apertura ufficiale di Juliana trail a Log pod Mangartom hanno presenziato i sindaci di tutti i comuni della Valle dell’Isonzo interessati nonché Eva Štravs Podlogar, segretaria di stato al ministero dello Sviluppo economico, e Maja Pak, direttrice dell’Organizzazione turistica di Slovenia (Slovenska turistična organizacija).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp