V nedeljo volitve v Posočju_Elezioni nella valle dell’Isonzo

V nedeljo, 5. oktobra, bodo v Sloveniji potekale lokalne volitve, na katerih bodo občani izvolili župane in občinske svetnike. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure.
V Bovcu spet kandira dosedanji župan Siniša Grmovšek, ki ga podpira Lista za Bovško. Protikandidata sta Davor Gašperšič iz Slovenke demokratske stranke in Valter Mlekuž iz Socialnih demokratu. V Kobaridu se za drugi mandat poteguje županja Darja Hauptman, ki jo je predlagala Slovenska demokratska stranka. Izzivalca sta nekdanj župan Robert Kavčič za Skupno listo in Marko Miklavčič za Listo Darka Smrekarja Smrka. V Tolminu Uroš Brežan išče podporo za novi županski mandat z listo, ki nosi njegovo ime. Protikandidatinja je Martina Klanjšček, ki jo je predlagala skupina volilcu. V Kanalu spet kandidira Andrej Maffi iz Slovenske ljudske stranke, ki ima tudi podporo Nove Slovenije. Njegova nasprotnika sta Valter Reščič iz vrst Socialnih demokratu in Klemen Stanič za Demokratčno stranko upokojencev.
Župani se volijo po večinskem si- stemu, sistemu absolutne večine; to pomeni, da mora dobiti izvoljeni več kot polovico veljavnih glasov. Če v prvem krogu ne bo izvoljen nihče izmed kandidatov, se 19. oktobra opravi drugi krog glasovanja med dvema kandidatoma, ki sta dobila pri prvem glasovanju največ glasov. Seveda v Tolminu dugi krog ne pride v poštev, ker sta le dva kandidata.
Člani občinskih svetov se volijo po večinskem ali po proporcionalnem sistemu.  Če šteje občinski svet od 7 do 11 članov, se člani občinskega sveta volijo po večinskem sistemu. Če šteje občinski svet od 12 do 45 članov, se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem sistemu. To pomeni, da bojo v vseh štirik obmejnih posoških občinah svetnike izbrali po proporcionalno, saj šteje bovški občinski svet 12, kobariški 16, kanalski 17 in tolminski 22 članov.
Pri volitvah po večinskem sistemu se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov.
Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti. Volivec lahko glasuje samo za eno kandidatno listo. Volivec lahko na glasovnici kandidatne liste, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje pri izvolitvi prednost pred drugimi kandidati te liste. To je t. i. preferenčni ali prednostni glas.
Pravico voliti člane občinskega sveta oz. župana ima v občini, v kateri ima stalno prebivališče, vsak državljan Republike Slovenije, ki je do dneva glasovanja dopolnil 18 let in mu ni odvzeta opravilna sposobnost. V letu 2002 so dobili pravico voliti člane občinskega sveta tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Quattro i comuni nella valle dell’Isonzo che domenica 5 ottobre sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Al voto Tolmino, Kobarid, Bovec e Kanal.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp