V Kanalski dolini se letos 440 otrok in mladih uči po slovensko v šoli


Paritetni odbor za slovensko manjšino je v četrtek 20. oktobra prižgal zeleno luč za uvedbo trijezičnega pouka — slovensko, nemško in italijansko — v večstopenskem šolskem zavodu Bachmann na Trbižu, ki zaobjema šole vseh vrst v Kanalski dolini. Za nadaljne poteze sta zdaj na vrsti dežela Furlanija-Julijska krajina in ministrstvo za šolstvo.
Vsekakor se je že to solško leto pričelo s spodbudno novostjo. Tedensko uro pouka slovenščine so namreč prvič deleželni učenci sedmih razredov nižje srednje šole na Trbižu in dveh razredov tamkajšnjega liceja. Seveda se pouk slovenščine nada-ljuje za vse otroke vrtcev in osnovnih šol na Trbižu in v Ukvah, kjer imajo še dodatni dve uri slovenščine. Skupaj je torej pouka slovenščine letos deležnih 440 otrok in mladih iz Kanalske doline.
Do novosti je prišlo s sodelovanjem Slovenskega kulturnega središča Planika, Urada Republike Slovenije za Slovence v Zamejstvu in po svetu, slovenskega ministrstva za šolstvo in zavoda Bachmann.
Da se vrnemo na sklep o trijezičnem pouku, sta predlog v obravnavo paritetnemu odboru poslali občini Naborjet-Ovčja vas in Trbiž. Do sprejetja dokumentov je prišlo v sorazmerno kratkem času po dogovoru med upravitelji. Predloga se nanašata na državni zakon 38/01, ki ščiti Slovence, in na deželni zakon 20/09 za Nemce.
Prvi je 15. julija letos sprejel zahtevo po trijezičnem učenju svet občine Naborjet-Ovčja vas, katero vodi Aleksander Oman. To se je zgodilo po koordinacijskem sestanku z upravitelji sosednje občine Trbiž — tam so sklep izglasovali 19. julija — in predvsem po sestanku s starši otrok, ki obiskujejo vrtec in osnovno šolo v Ukvah, kamor v novem šolskem letu prihajajo tudi nekateri šolarji iz Žabnic, saj so tamkajšnjo šolo letos ukinili. Sklepu občinskega sveta sta botrovala tudi soglasje staršev ter anketa, ki so jo pred časom izvedli na šolah.
Na zavodu Bachmann snujejo še dodaten načrt. V pričakovanju trijezičnega pouka nastaja takoimenovani razred Alpe Jadran po zgledu Kugyjevega razreda s celovške slovenske gimnazije.
»Delamo na dveh frontah — je izjavil za slovenski televizijski dnevnik Rai ravnatelj Antonio Pasquariello —, z Avstrijo v okviru evropskega projekta Italija-Avstrija, ki se imenuje Esco, in s Slovenijo v okviru projekta Comenius. Tako imenovan razred Alpe Jadran bo zaobjemal učno pot otrok od tretjega leta starosti do mature. Sestavljamo trijezični kurikukum z angleščino kot dodatni tuji jezik.«
4. novembra se bodo v Beneški palači v Naborjetu srečali upravitelji treh obmejnih dežel in podpisali prvo uradno pismo o namerah, ki bo šolškim delavcem služilo za to, da bodo lahko začeli iskati sistemsko rešitev za ta razred.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp