V dobri veri, da se tradicija PoBeRe…

 
 
Kulturni ustvarjalci ob Nadiži, Reziji in Soči so na Livku ustanovili skupno – čezmejno kulturno društvo PoBeRe. Naključno ime ali ne, je vendarle upati, da se ob njem »pobere« vse tisto, kar je nekoč že delovalo med temi sosednjimi kraji in bodo mladi rodovi na to podlago »cepili« še svoje nove potrebe, priložnosti, ki jih prinaša čas.
Ustanovni zbor društva PoBeRe je bil sklican 17. aprila in se ga je udeležilo okoli 20 ustvarjalcev in poustvarjalcev umetnosti ter ljubiteljev umetnosti, ki si želijo kakovostnega sobivanja ljudi sosednjih krajev.
Zbrani v Livški osnovni šoli, so nazadnje sprejeli odločitev, da dosedanje dolgoletno neuradno sodelovanje oblikujejo v društveno delovanje, ki jim bo omogočilo pridobiti tudi gotova sredstva za širitev programa, s katerim bodo lahko uresničevali svoje načrte.
Iz Benečije je bilo videti znane obraze, ki dolga leta prostovoljno vzpodbujajo in pomagajo pri ohranjanju slovenske kulture na lokalni ravni. V Posočju so od prisotnih poznani zlasti Aldo Klodič, Marina Černetič, Margheritta Trušnjak, Dario Simac…, iz Posočja pa Dana Ivančič, Zlatko Smrekar, Zalka Piuzi, Jani Skočir, Jožica Strgar… Srečanje je pozdravil in s spodbudami vztrajal na njem, do konca, tudi kobariški župan Robert Kavčič, vodil pa ga je Bruno Grosar, svetnik v kobariškem Občinskem svetu. Župan je izrazil zadovoljstvo do namere ustanovljenega društva. Še posebej vidi pomen tega dejanja v času, ko rojaki, poleg gospodarske krize, je tukaj hudo občutiti krizo političnega pritiska na slovensko kulturo in še marsikaj…
Za predsednika društva je bil izvoljen Zlatko Smrekar. Iz njegovega nastopa je bilo razbrati, da se društvo ni rodilo slučajno na Livku, saj so do njega približno enako oddaljeni kraji, iz katerih prihajajo člani društva in tudi tisti, na katere računajo, da se bodo še včlanili in se tudi v tem organiziranem krogu naprej trudili za kulturno življenje.
Tukaj je imel v prvi vrsti veliko mladih iz bližnjih dolin in posebej Inštitut za Slovensko kulturo iz Špetra, kulturna društva iz bližnjih občin, vse do Idrije in Goriških Brd.
Pomen družnega delovanja postaja vse večji, če nočemo iti po poti barbarstva materializma, ki nazadnje spravi v brezizhodni položaj tudi gospodarstvo. Vse je povabil, naj sežejo v njih odprto ponujeno dlan, prevzemanja skupne družbene odgovornosti, skozi umetnost, ki nas plemeniti. Lepo se je odpirati eden drugemu, širši javnosti;v tem krogu razvijati svoje potenciale, se družiti… Danes veliko mladine uničuje brezciljnost, razočaranje, ki pelje sprva v posedanje, v gostilne, zaprtost vase…
Gotovo bodo, v bodoče, k pestrosti prispevali še vsi tisti, ki si želijo naglo rast in najvišjo kakovost, ki pa ne bo prišla sama od sebe, ampak z vključevanjem novih in novih članov. Le tako se vse skupaj pobere(PoBeRe) do vsebine, v kateri bo, s svojim prispevkom, našel svoje mesto, v mozaiku celote, prav vsak.
Zopet so v Posočju za poglobljeno druženje poskrbeli pesniki, v zabavnem delu pa godci iz beneških dolin.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp