V Benečiji spet diši po kostanju_La Slavia profuma ancora di castagna

Kostanj je nazaj kraj beneške jeseni. Puno ga je in je dobre kvalitete. »Zdi se, de je dobra sezona, četudi smo se bali, kier je bluo marzlo, kàr so kostanji cvadli, natuo je bla polieti suš,« pravi Francesco Chiabai, ki diela na Kmečki zvezi v Čedadu.

Kostanjeva šiškarica – tuo je golazan, insekt (Dryocosmus kuriphilus po latinsko, Cinipide galligeno del castagno po italijansko) –, ki je deset liet odtuod zajela tudi naše kraje in napravila veliko škodo, saj je tekrat dozorielo le 80 par stuo kostanja, je ostala le žalostan spomin. Po lanski prekinitvi zaradi pandemije se prazniki kostanja vračajo na skor tradicionalno pobobo. Seviede ob spoštovanju predpisu pruoti Covidu.

V Podcierkvi praznik kostanja in kostanjevega medu puojde naprej ob sabotah in nediejah do 24. otuberja.

V nediejo, 10. otuberja, je bla v Bardu Burjanka, s koncerton klasične muzike v cierkvi, natuo s pečenim kostanjam in muziko.

Le tist dan je Planinska družina Benečije parpravla pohod med kostanji v podbunieškem kamunu.

10. otuberja je Kmečka zveza parpravla iniciativoMarajna – zaklad kmečkih dobrot. Šlo je za vodeni ogled z degustacijami v lokalnih kmetijah Nediških in Terskih dolin. Obiskovauci so spoznali skrivnosti izdelave mliečnih in suhomesnih izdelku, konzerv in marmelad.

V Gorenjem Tarbiju bo Burnjak v nediejo, 17. otuberja.

Ob 9.45 bo v vaški cierkvi sveta maša, ki jo bo pieu zbor Rečan, natuo precesija. Za tiste, ki imajo radi hoditi in lokalne pardielke, so parpravli tri pohode v okolici vasi. Popudan bo bogat kulturni program z muziko in teatrom za otroke. Seviede bojo domače kmetije prodajale svoje pardielo in na bo manjkalo pečenega kostanja.

V Benečiji torej spet diši po kostanju in vse prireditve parvabijo puno ljudi. Po drugi strani se zdi, de je med našimi ljudmi zanimanje za kostanj močnuo padlo. Malokduo ga pobiera. Po hosteh se vidijo samuo turisti in nobednega gaspodarja, ki jih preganja, kakor se je gajalo pred lieti.

Kostanj je ankrat imeu velik prestor v beneški ekonomiji. Zadost je pomisliti, de so ga pardielali za celo Furlanijo. Pobrali so ga 40 tavžint kvintalu. Vozili so ga od vasi do vasi in zamenjali za sierak. Prestor je imeu tudi v vieri in kulturi, saj se jesenski sejmi par nas kličejo burnjaki.

V Osandesetih in Devetdesetih lietih prejšnjega stuolietja je biu v Špietru vsako saboto in nediejo velik targ kostanja, jabuk, hrušk, medu, oriehu in drugih kumetuskih pardielku. Škoda ga nie vič. Sada napravljajo samuo iniciativo Sapori nelle Valli.

Hvala Bogu po zakonu (leču), ki varje slovenski jezik in kulturo, se je ušafu denar, de bi ozdraveli in dieli na mest stare kostanje, ter vsadili in cepili nove.

Dejavnost je pejala naprej Nediška medobčinska unija (UTI) – sada je Gorska skupnost Nediža in Ter – v sodelovanju s Kmečko zvezo in vidensko univerzo.

Rezultati so dobri, kakor perspetktive za naprej. Trieba pa je spet zbuditi zanimanje domačih ljudi do kostanja, ki je nimar biu velika bogatija za Benečijo. (U. D.)

V Podcirkvi je bluo že 9. in 10. otuberja veselo/A Valle di Soffumbergo l’atmosfera di festa è arrivata già il 9 e 10 ottobre

La castagna è di nuovo regina dell’autunno della Slavia. Ce n’è tante e di buona qualità, dice Francesco Chiabai dell’Associazione agricoltori-Kmečka zveza di Cividale, anche se le condizioni meteorologiche dei mesi scorsi avevano messo l’annata a rischio.

Sembra che i danni causati dal Cinipide galligeno, che una decina d’anni fa aveva iniziato a colpire i castagni delle nostre vallate, siano solo un ricordo. All’epoca era giunto a maturazione solo l’80% della produzione.

Quest’anno, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia di Covid-19, le feste delle castagne tornano ai metodi organizzativi consueti, ovviamente nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento.

A Valle di Soffumbergo/Podcirku la Festa delle castagne e del miele prosegue ogni sabato e domenica fino al 24 ottobre; domenica, 10 ottobre, a Lusevera/Bardo è stata di nuovo organizzata la manifestazione Burjanka, mentre nel comune di Pulfero il circolo alpinistico Planinska družina Benečije ha organizzato una passeggiata tra i castagni. Sempre il 10 ottobre si è svolta anche l’iniziativa Marajna – un tesoro di bontà contadine, con visite guidate e degustazioni nelle aziende agricole delle Valli del Natisone e del Torre. A Tribil Superiore/Gorenj Tarbij, invece, domenica 17 ottobre  si è svolto di nuovo il Burnjak, la locale festa delle castagne.

Tutta la Slavia, quindi, profuma di nuovo di castagne e le manifestazioni vedono molta partecipazione. Al tempo stesso, però, l’interesse della nostra gente per le castagne è venuto meno. Sul territorio sono in pochi a raccoglierle, soprattutto i turisti – che i proprietari dei terreni nemmeno redarguiscono più.

Le castagne hanno sempre giocato un ruolo importante nell’economia della Slavia. Per molto tempo sono state oggetto di fiorenti scambi con le zone di pianura.

Ancora negli anni Ottanta e Novanta ogni sabato e domenica a San Pietro/Špietar era organizzato un mercato di castagne, miele e altri frutti, che purtroppo ora è un ricordo. Oggigiorno è organizzata solo l’iniziativa Sapori nelle Valli.

Fortunatamente grazie ai fondi della legge statale di tutela della minoranza slovena è stato possibile curare e ripristinare gli antichi castagni e piantarne di nuovi. L’iniziativa è stata curata dall’Uti del Natisone, poi divenuta Comunità di montagna Natisone e Torre, in collaborazione con la Kmečka zveza e l’Università di Udine.

I risultati sono buoni e le prospettive ci sono. Va solo stimolato di nuovo l’interesse della nostra gente per le castagne.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp