V Benečiji je čas Burnjakov_In Benecia è ora di Burnjak

Chestnut harvest in wicker basketVsake lieto miesca otuberja Burnjaki, tako kličemo v domačin slovenskin narečju praznike kostanja, parkličejo v naše doline puno judi. Obiejeni s slovensko domačo piesmijo an muziko, so parložnost za stort poznat teritorij, domače jedi, obartniške pardielke an arzkrit stare igre za otroke.
Kostanji so velika bogatija za gospodarstvo naših dolin, kar bojo podčartali tudi 1. an 2. otuberja v Podbunieškin kamunu s praznikan velikega kostanja. Gre za narbuj star kostanj v Nediških dolin, ki ga lahko gresta gledat v host blizu Ofijana, nad Landarjem. Vesok je 25 metru, šarok devet an ima vič ku tristuo liet.
V Terskih dolinah, 8. otuberja začne Burjanka v Bardu an 36. Praznik kostanja an kostanjevega medu v vasi Podcirku.
Na Burjanki 8. in 9. otuberja, boste na pokritem prestoru lahko pokusli domače jedi, ku ocikana, stak, požganik, blizu pa še pečeno mesuo, rebulo an seviede pečen kostanj. V saboto, ob 18. bojo odparli filatelično arzstavo “Riba faronika” an bo srečanje o potresu v Terski dolini; ob 20. bo godla skupina The Streakers. V nedeljo, ob 10. bo pohod z vodičan po stazah Terske doline (4 ure hoje), ki ga parpravja Park Julijskih Predalp (tel. 0433 53534); ob 10.30 bojo odparli targ tipičnih domačih pardielku “Alpe Adria”, ob 11.30 bo sledila sveta maša, med kero bo pieu tipajski zbor Naše vasi; od 13. do 19. bo muzika s skupino I ragazzi soli, ob 14.30 otroci se bojo lahko sprehajal’ z osličan; ob 15. v cierkvi Sv. Jurija bo nastopu kvintet na pihala Slowind. Popudan si boste lahko ogledal’ Etnografski muzej.
Po Burjanki, bo 16. otuberja burnjak v vasi Makota, v Barskem kamunu. Po maši, s pobratenim krajem Sammardenchia, bo kosilo z domačimi jedmi an muzika.
V vasi Podcirku Burnjak, ki na začetku vasi pozdravja v italijanskin, furlanskin an slovenskin iziku, bo za tri konce tiedna (8. in 9., 15. in 16., 22. in 23. otuberja) dau prestor tudi beneško slovenski piesmi an glasbi. V saboto, 22. otuberja v cierkvi bo pieu mešani zbor Nediške doline, pod vodstvan Davida Klodiča; beneško glasbo pa bo dva popudneva na Burnjaku igru ansambel Trio Matajur. Na prazniku, ki ga parpravja Proloco Valledisoffumbergo, ki je narbuj mikana v Italiji, boste pokusli vič jedi napravjenih z burjami, celuo sladoled.
V Nediških dolinah v nediejo, 9. otuberja bo na Vartačah, v Sauonjskem kamunu, Burnjak, ki ga organiza Planinska družina Benečije, ki ga bota obogatiela dva pohoda. Ob 9. bo pohod (3 ure lahke hoje) od Vartač do cerkve Sv. Ivana na Tarčmunu, Jeline, Duš, kjer si boste ogledal’ stare kozolce do Mašere, kjer boste šli gledat muzej varha Matajura, kovačijo an Uelbanovo kliet anta se boste spet uarnil’ do Vartač, kjer ob 13. bo kosilo. Ob 11. uri pa bo kotiček za male pohodnike peju te male, kjer so griče an burje od Vartač do cerkve Sv. Ivana na Tarčmunu.
Dvojezična šuola se že parpravja na delavnice, med kerimi bojo šuolarji runal’ risbe an diela, de bi okrasili Burnjak, ki bo v Gorenjin Tarbiju v nediejo, 16. otuberja. Na prazniku, ki ga parpravja Polisportiva Tribil Superiore-Gorenj Tarbij v sodelovanju z arzparšenim hotelom Nediških dolin an Društvom Srebrna kapja, bojo kioski ponujal’ tudi domače jedi, po vasi bojo godle ramonike an za otroke bojo na vojo tradicionalne igre. V programu: ob 9.30 bo pohod »Natranke: po poti tihotapcev«, ki ga parpravja Pro loco Nediške doline; ob 9.45 bojo odparli čezmejno razstavo-targ kmetijskih an obartniških pardielku; ob 10. bo sveta maša; ob 14. v cierkvi bo koncert klasične glasbe. Od 15.30 do vičera bo ples z ansamblom Alpski kvintet. V nediejo, 23. otuberja planinsko društvo Caivalnatisone bo parpravju Burnjak Caistagnata na Sv. Martine.

Ogni anno i Burnjak, “festa delle castagne” nel locale dialetto sloveno, richiamano nei paesi delle Valli del Natisone un folto pubblico. Sono contraddistinte da musica e canzoni slovene e offrono un’occasione per scoprire il territorio, anche attraverso le attività artigianali e i giochi per bambini di una volta. Il primo Burnjak è in programma per l’1 e il 2 ottobre a Pegliano/Ofijan in comune di Pulfero/Podbuniesac. Nelle Valli del Torre, l’8 e il 9 ottobre a Lusevera/Bardo ci svolgerà la festa delle castagne Burjanka, seguita da un’altra festa delle castagne, sempre in comune di Lusevera, prevista per il 16 a Makota. A Valle di Soffumbergo/Podcirku la 36. Festa delle castagne e del miele di castagno si svolgerà in tre fine settimana: l’8 e il 9, il 15 e il 16 e il 22 e 23 ottobre. A Vartacia/Vartača, in comune di Savogna/Sauodnja, il 9 ottobre si svolgerà il Burnjkak organizzato dalla Planinska družina Benečije. In programma per domenica, 16 ottobre, è il Burnjak di Tribil Superiore/Gorenj Tarbij.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp