V Žabnicah bodo zaprli osnovno šolo, na Trbižu bosta ostali pa dve

 
 
V Žabnicah bodo zaprli osnovno šolo. »Številčni parametri so jasni in ne dovoljujejo drugih možnosti.« Tako je župan Renato Carlantoni v preteklih dneh utemeljil odločitev svoje občinske uprave. Na javnem srečanju, ki so ga organizirali v prostorih Občine Trbiž, se je župan soočal z nezadovoljstvom staršev. Pojasnjeval je, »da bi bilo naslednje šolsko leto v petih razredih v Žabnicah le 17 učencev; pri odločitvi smo stvari gledali realistično. Zahteva po ohranitvi šole bi bila prava borba proti mlinom na veter še posebej, ker bi šolo prej ali slej vseeno zaprli.«
Srečanja se je udeležil tudi ravnatelj večstopenjske šole v Kanalski dolini Antonio Pasquariello, ki je potrdil županove izjave. Deželni in državni parametri zahtevajo takšno odpovedovanje krajevne skupnosti in tudi na Trbižu morajo zmanj-šati število zavodov s samostojnim sedežem ter zvišati količino ur pouka. Tudi zaradi tega stavijo bolj na učenje jezikov. Pasquariello je tudi kritiziral, da nekateri učitelji niso bili zadovoljni, ko so izvedeli, da bo druga osnovna šola na Trbižu ostala odprta. Po ravnatelju bi bilo nespametno priti do antagonizma med posameznimi šolami ali med samimi učitelji. Poleg tega, da bi trbiški zavod imel zadostno število učencev, so tam pred dvema letoma uvedli celodnevni pouk.
Na srečanju sta bila tudi pokrajinski odbornik za razvoj gorskega območja Ottorino Faleschini in opozicijski občinski svetovalec Enrico Toniutti. Faleschini je entuziastično pohvalil odločitev Občine Trbiž, saj bo po njem izbira občinske uprave omogočila srednjeročno konsolidacijo večstopenjske šole in sicer z novo razdelitvijo storitev na teritoriju. Vrh tega predstavlja to zanj dober primer sodelovanja med upravnimi in šolskimi ustanovami.
Občinski svetovalec Toniutti je nasprotno kritično ocenil odločitev občinske uprave. Zapiranje šole bi bila posledica kritizirane reforme ministrice Gelmini, a bi po njem tudi prejšnje krajevne občinske uprave nosile odgovornost tega zapiranja in to z izbiro napačnega razvojnega modela za Žabnice. Bivše občinske uprave so namreč spodbujale predvsem grajenje novih hiš, ki so jih potem kupili ljudje brez stalnega bivališča v Žabnicah, tako je stimuliranje naseljevanja novih prebivalcev ostala na ozadju.
Res je, da bi s trenutnimi razmerami šolo v Žabnicah prej ali slej vseeno zaprli. Vendar ko šolo zaprejo, je zelo težko, da jo potem znova odpirajo. In zapiranje šole je zelo slab dogodek za vas s pretežno slovenskim prebivalstvom. Vsekakor večina staršev pravi, da bo svoje otroke vpisala v sosednje Ukve, kjer zagotavljajo tudi pouk slovenskega jezika.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp