Ustanova, ki že 10 let opominja na nesmiselnost vseh vojn

 
 
Opominjati na nesmiselnost vojn in ohranjati spomin na vse, ki so trpeli v času prve svetovne vojne. To je poslanstvo Fundacije »Poti miru v Posočju«, ki je 17. novembra slovesno proslavila v Kobaridu desto obletnico delovanja. Gostitelj je bil predsednik uprave Fundacije Zdravko Likar, slavnostni govornik pa Jožef Školč, državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade, ki je zadolžen za nevladne organizacije v Republiki Sloveniji.
Fundacija je nastala, da bi v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin ohranila, obnovila in predstavila snovne in nesnovne dediščine soške fronte, ki so nacionalnega in mednarodnega pomena. Obenem pa širi vedenje o pestri zgodovini in lepotah v domačih krajih ter v demografsko ogroženemu Posočju prispeva k novim delovnim mestom in dodatnemu razvoju zgodovinskega turizma. Cilje uresničuje skozi aktivnosti študijskega centra in z razvojem kulturno-zgodovinskega turizma.
Rezultati desetletnega dela so bleščeči, povdarjajo Urška Lazar, Tadej Koren, Erika Kapitan in Maša Klavora.
V sodelovanju z lokalnimi društvi je Fundacija uredila šest muzejev na prostem (Čelo, Ravelnik, Zaprikraj, Kolovrat, Mrzli vrh in Mengore) in obnovila več kot 25 različnih spominskih obeležij in dve vojaški kapeli. V letu 2007 je uredila Pot miru, ki povezuje dediščino soške fronte ter druge kulturne in naravne znamenitosti Zgornjega Posočja. Na podlagi arhivskega gradiva je v sodelovanju s Tolminskim muzejem in Lovrom Galičem naredila popis okrog 22.000 padlih vojakov v Zgornjem Posočju, ki je dostopen v knjižni obliki in na svetovnem spletu. Založila in izdala okrog 40 promocijskih in strokovnih gradiv.
Fundacija prireja in gosti najrazličnejše prireditve. Ponudbo vodenih izletov za različne ciljne skupine je organizirala zaradi želje po kakovostni predstavitvi dediščine, krajev in življenja v Posočju in Benečiji. V svojih prostorih v Kobaridu je odprla informacijski center Pot miru, poleg tega pa ima še pisarni, knjižnico, galerijski in konferenčni prostor, sanitarije in skladiščni prostor.
Z organizacijami Slovencev v Italiji, predvsem v Benečiji, je Fundacija razvila pestro sodelovanje.
V prihodnjih letih želi, ob vzdrževanju in razvoju dosedanjega dela, uresničiti pet mednarodnih projektov: nadaljevanje poti miru vzdolž nekdanje soške fronte do Jadranskega morja; nadaljevanje popisa padlih vojakov; ureditev interaktivne razstave o soški fronti; obeležitev stote obletnice začetka prve svetovne vojne leta 1914 oziroma 1915 ter konca prve svetovne vojne leta 2018 s povezavo vseh najpomembnejših prizorišč bojev v soški fronti v Evropski park miru in spomina; razvijanje zgodovinsko-turističnega parka na Kolovratu.
Slednji projekt je seveda za Benečijo najbolj zanimiv. Mejni greben Kolovrata med soško dolino in Benečijo je v preteklosti predstavljal močno utrjeno in zavarovano mejo, ki je onemogočala sodelovanje in razvoj teh krajev. Po padcu meje želi Fundacija v sodelovanju z raznimi slovenskimi, zamejskimi in italijanskimi institucijami in organizacijami prispevati k razvoju enotnega kulturno-zgodovinskega prostora številnih priložnosti, ki bi bil primer dobre prakse tudi za druga multikulturna in zgodovinska zaznamovana območja v Evropi.
Fundacija je na območju nekdanje italijanske obrambne črte uredila čezmejni muzej na prostem na Kolovratu. S panoramskima cestama in lahkim dostopom je že sedaj ena najbolj obiskanih turističnih točk v Posočju in Benečiji. Z drugimi partnerji želi ta prostor nadalje urejati in razvijati.
Najprej bi z obnovo obmejne karavle jugoslovanske vojske v novih prostorih predstavili zgodovino in življenje Primorske in Beneške Slovenije v 20. stoletju ter nudili turistično-informacijske dejavnosti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp