Uscito lo Slovit n°10_Izšel je Slovit št. 10

In questo numero del bollettino “Slovit”, in primo piano: Unioni più favorevoli agli sloveni e tre assemblee linguistiche. Approvata la legge regionale sulla riforma delle autonomie locali; Per una gestione più flessibile dei fondi per la minoranza. Il viceministro Bubbico ha riunito a Roma, nella sede del ministero all’Interno, il tavolo governativo per la minoranza slovena in Italia; «Slavia – Benečija. Una storia nella Storia» Per conoscere la vita di un popolo. Per la prima volta raccolte in un solo libro le vicende delle valli del Natisone.

Novemberska številka informacijskega biltena “Slovit”, ki je namenjen italijansko govoreči javnosti, postavlja v ospredje: Unije bolj naklonjene Slovencem in tri skupščine narodnih in jezikovnih skupnosti. Odobren deželni zakon o reformi lokalnih uprav; Predlog o uporabi denarja iz zaščitnega zakona glede na potrebe. Na sedežu notranjega ministrstva je zasedalo vladno omizje za slovensko manjšino v Italiji; »Benečija. Ko se mala in velika zgodovina srečata«. Prvič v eni sami izdaji zgodovina Nadiških dolin od pozne Antike do padca meje s Slovenijo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp