Uscito lo Slovit n°11/2015_Izšel je Slovit št. 11/2015

slovit copertina - 31-12-2015 - CopiaNel numero di dicembre del bollettino «Slovit», che riporta informazioni sulla minoranza slovena in lingua italiana, in primo piano i seguenti temi: Minoranza attore fondamentale nei rapporti tra Italia e Slovenia. Intervista con il nuovo ambasciatore sloveno Bogdan Benko; Nel prossimo triennio alla minoranza slovena dieci milioni di euro all’anno. Lo prevede la legge di stabilità per il 2016; In Regione è stato istituito l’Ufficio per la lingua slovena. Con il voto del Consiglio regionale e su iniziativa del Comitato istituzionale paritetico.

Decembrska številka informacijskega biltena “Slovit”, ki je namenjen italijansko govoreči javnosti, postavlja v ospredje naslednje teme: Manjšina je temeljni akter v odnosih med Italijo in Slovenijo. Pogovor z novim slovenskim veleposlanikom Bogdanom Benko; v prihodnjem triletju slovenski manjšini 10 milijonov evrov letno. To je kar predvideva stabilicijski zakon za leto 2016; Na Deželi ustanovili Urad za slovenski jezik. Z glasovanjem deželnega sveta in na pobudo Paritetnega odbora za slovensko manjšino.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL BOLLETTINO

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp