31 Luglio 2015 / 31. julij 2015

Uscito lo Slovit di luglio
Izšel je julijski Slovit

Nel numero di luglio del bollettino “Slovit”,che riporta informazioni sulla minoranza slovena in lingua italiana, in primo piano ci sono i seguenti temi: Gli sloveni nel mondo rappresentano un potenziale straordinario per la Slovenia. Tradizionale incontro degli sloveni nella Camera di Stato del Parlamento a Ljubljana; Difficoltà nell’attuazione della legge 482/99. La posizione di Confemili all’incontro con i rappresentanti del Consiglio d’Europa.

Julijska številka informacijskega biltena “Slovit”, ki je namenjena italijansko govoreči javnosti, postavlja v ospredje naslednje teme: Slovenci po svetu so izredni potencial za Slovenijo. V državnem zboru v Ljubljani potekalo tradicionalno vseslovensko srečanje. Težave pri izvajanu okvirnega zaščitnega zakona za jezikovne manjšine v Italiji 482/99. Mnenje s strani združenja Confemili, ki se je sestalo s predstavniki Sveta Evrope.

CLICCA PER LEGGERE IL BOLLETTINO/KLIKNI IN BERI BILTEN