Uscito lo Slovit di aprile_Izšel aprilski Slovit

Nel numero di aprile del bollettino “Slovit” che riporta informazioni sulla minoranza slovena in lingua italiana, in primo piano ci sono i seguenti temi: Il presidente Mattarella in Slovenia per rafforzare i rapporti bilaterali. Prima visita ufficiale in Slovenia del Capo dello Stato; Finalmente il bilinguismo si vede anche sull’autostrada Villesse-Gorizia. Autovie Venete ha iniziato a collocare i cartelli bilingui.

Aprilska številka informacijskega biltena “Slovit”, ki je namenjen italijansko govoreči javnosti, postavlja v ospredje naslednje teme: Predsednik Mattarella v Sloveniji, da bi okrepili meddržavne odnose. Prvi uradni obisk italijanskega predsednika v Slovenijo. Končno dvojezičnost na avtocestem odseku od Vileš do Gorice. Družba Autovie Venete je nastavila dvojezične table.

 

CLICCA PER LEGGERE IL BOLLETTINO/KLIKNI IN BERI BILTEN

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp