Urniki svetih obredov med velikonočnimi prazniki _ Gli orari della celebrazioni pasquali

Od Velikega četrtka do Velikonočnega ponedeljka se bodo tudi v cervah Benečije, Rezije in Kanalske doline vršile Svete Maše in drugi sveti obredi. Zbrali smo jih v eni razpredelnice.

Dal Giovedì santo al Lunedì dell’angelo anche nelle chiese di Benecia. Resia e Valcanale si terranno sante messe e altre celebrazioni. Le abbiamo raccolte in una tabella.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp