Učno osebje naj bi imeli že septembra_Tutti gli insegnanti già a settembre

Na Večstopenjskem zavodu Trbiž so že stekle priprave na novo šolsko leto. V šolah vseh stopenj, se pravi v otroških vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in višjih šolah, bodo v prvih razredih od začetka šolskega leta 2023-2024 začeli izvajati ministrsko eksperimentiranje večjezičnega pouka.

V šolskih poslopjih v občinah Trbiž in Naborjet-Ovčja vas ga bodo izvajali v italijanščini, nemščini, slovenščini in furlanščini; v poslopjih v občinah Tablja in Kluže pa v italijanščini, nemščini in furlanščini, saj slednji občini ne spadata v območje, na katerem izvajajo zaščitne zakone za Slovence.

Za potrebe ministrskega eksperimentiranja naj bi italijansko ministrstvo za šolstvo že namenjalo katedro za slovenski jezik. V vseh ostalih razredih naj bi tudi v novem šolskem letu izvajali poskusni projekt večjezičnega pouka, sicer s sredstvi s strategije za notranja območja. Upati je, da se ne bodo tudi letos pojavili lanskoletni zapleti. Jeseni lani se je zunanja agencija, ki bi morala strokovnjake za jezik zaposliti, zadnji trenutek odpovedala svojim odgovornostim. Začetek poskusnega projekta večjezičnega pouka so tako morali preložiti, saj je bilo potrebno najti nadaljnji zavod, ki naj bi zaposlil strokovnjake. Projekt so začeli izvajati februarja letos. Od takrat strokovnjake za jezik zaposluje tolmeška Zadruga Cramârs. Spet zaradi tega birokratskega zapleta je v lanskem šolskem letu bilo težko poskrbeti za vse potrebne strokovnjake za poučevanje slovenščine, saj je šola razpolagala le z dvema strokovnjakoma namesto potrebnih treh.

Zanimiva poletna novica je med drugim, da je pred nekaterimi tedni na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo funkcijo pedagoške svetovalke za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji nastopila Lara Pižent. Nekako se je na področju pedagoškega svetovanja z ozirom na pouk v slovenščini v Italiji začelo novo obdobje, saj je mesto več kot dvajset let zasedala Andreja Duhovnik Antoni. (Luciano Lister)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp